«лице творения»                                                                                "Sok költő van bennem..."
                                                                               ... "во мне много поэтов..." )

о1.оо

                                             Korinthoszi Rabelais:

                                   bontsa ki a tanuló, majd nézd ki az ablakon

                                   a magnóliák finoman meglepett

                                   a szomorúság bizalma emlékeztet

                                   a múzsák antic Lyceum leszármazottja

Рабле Коринфский:

расширь зрачок и выгляни в окошко:
твоих магнолий нежно удивлённых
доверчивая грусть напоминает
потомку муз антический лицей

о2.оо

                                             Pao Prus:

                                   a múzsákantikus Líceum leszármazottja

                                   a hóvirágok völgyében még mindig megpillantják

                                   a kék tető egy furcsa iskola:

                                   Ah, a mell az égen a nap bross!


Пао Прус


потомку муз антический лицей
в долине снежных зорь еще забрезжит
голубизною крыши странной школы:
ах, на груди у неба Солнца брошка!

о3.оо
                                             Shen Radovich:

                                   Ah, a mell az égen a nap bross!

                                   a remegő elválasztás kezdete

                                   befejezte a befejeződéshez vezető utat

                                   a magasztos Fajok képzett szelleme

Шен Радович:


ах, на груди у неба Солнца брошка!
начальной ранью трепетной разлуки
исполнен путь, приведший к завершенью
умелый дух возвышенных рацей

о4.оо

                                             Jeremiah Wisin:

                                   А magasztos Fajok ügyes szelleme

                                   megköti a távoli álmok szálait,

                                   ahol a memória újra uralkodik, és teljes mértékben uralkodik,

                                   ragyogó a furcsa évek ragyogásával

Еремей Высин

умелый дух возвышенных рацей
связует нити дальних сновидений,
где вновь царит и полно правит память,
сияющая блеском странных лет.


о5.оо
                                             Blod Svema:

                                   ragyogó a furcsa évek csillogásával

                                   mosoly találkozó a tavaszi ég alatt!

                                   a dallamok sugaraiban szelíd forrás

                                   kedvence vidáman kortyolt

Блод Свема:

сияющая блеском странных лет
улыбка встречи под весенним небом!
в лучах мелодий бережный источник
твоим питомцем весело пригублен


о6.оо
                                             
Csőr Tihar:

                                   kedvence vidáman kortyolt

                                   az ecstasy mámorító itala

                                   az érett ég ártatlan kékjével:

                                   a Líceumban kerested a bolygók életét?

Беук Тихор

твоим питомцем весело пригублен
дурманящий напиток упоенья
невинной синью зреющего неба:
искал ли ты в лицее жизнь планет?

о7.оо

                                             Leter Gvik:

                                   kerested az élet bolygók a Líceumban -

                                   ismeretlen, de rokon és édes,

                                   mint a hosszú ragyogás

                                   a búcsúévek és a szoláris prelúdiumok?

Летер Гвик:


искал ли ты в лицее жизнь планет -
неузнанных, но родственных и милых,
как в долгом зареве прощальных лет
архитектура Солнечных прелюдий?

о8.оо

                                             Travos Lesz Velnet:


                                   a Solar preludes építészete

                                   éjszaka a hajnalra eső ingadozik,

                                   keresi a kiutat az újdonság

                                   nagy, kicsi, remegő, óvatos

Травуш Вельнет


архитектура Солнечных прелюдий
в ночном дожде колеблется рассветом,
отыскивая выход новизне
великих, малых, трепетных, острожных


о9.оо
                                             The Vedas Jars:

                                   nagy, kicsi, félénk, óvatos

                                   naabritega szomorúságának felhívása!

                                   egy álom árnyékában a kitaláltabb láng

                                   pályázati álom jelenik meg az arcán

Вед Ясов:

великих, малых, трепетных, острожных
зовущая печаль необретенья!
под сенью сна угаданное пламя
нежней мечты проступит на лице

1о.оо

                                             Rodo Tűlevelű:

                                   a pályázó, mint egy álom jelenik meg az arcon

                                   az elején a lényeg, elveszett hiába

                                   borzasztóan megborzong a kő Korona

                                   azonosított, hamis, úttalan

Родо Хвой:

нежней мечты проступит на лице
начала суть, утраченная всуе,
и жутко вздрогнет Каменный венец
отождествлённых, ложных, бездорожных


11.оо
                                             Noah Doran:

                                   az azonosított, a hamis, az út nélküli

                                   még mindig vonzza a szellem lángja,

                                   és a hús fája újra átalakítja a

                                   a napok elragadtatása jubiláló gyűrűben

Ной Доран:

отождествленных, ложных, бездорожных
еще влечет к обличью пламя Духа,
и древо плоти вновь преображает
восторги дней в ликующем кольце

12.оо

                                             Zvezdama:

                                   А magasztos Fajok ügyes szelleme

                                   megköti a távoli álmok szálait,

                                   ahol a memória újra uralkodik, és teljes mértékben uralkodik,

                                   ragyogó a furcsa évek ragyogásával

Здытак Звезнамо:

восторги дней в ликующем кольце
преемников Отчизны первоследствий
сгущают узы темной постпричины
исторгнутых Отечеством из_Недр


13.оо
                                             Rasl Vsesvet:

                                   kiszakadt az anyaország a Nedra ott

                                   Zrenya sarka, ott szétszórva a szél -

                                   találkozóhely; nem fogadja el a lemondást

                                   a Тémák egysége!..

Расл Всесвет:

исторгнутых Отечеством из_Недр
есть Угол Зренья, разнесённых ветром -
есть Место Встречи; не принять отмены
единства Тем!..

14.оо

                                             Suite Sisel:

                                   az emberek számára bejelentett témák egysége,
                                   és a kör széles, és a fény szokatlan;
                                   a hegyek városának kettős olvasata van,
                                   az évforduló lényege - a zsanérok kifelé

Свите Зысел:

единства тем, объявленного людям,
и круг широк, и свет необычаен;
у града гор двоякое прочтенье,
суть юбилея - петли наизнанку

15.оо

                                             Láva Énekelt:

                                   az évforduló lényege-hurkok kifelé:

                                   Yarangi piros szimbólum

                                   az első-úgynevezett rooting jelentése és jelentősége,

                                   A palota alkotója, a lakóhelyre kerül

Пела Лава

суть юбилея - петли наизнанку:
Яранги Красной символ первозванный
искореняя смыслом и значеньем,
творец Дворца, ты помещен в обитель

16.оо

                                             Egyfajta Hit:

                                   A palota alkotója-az

                                   a magány tágas lelke,

                                   ahol a szél az utcák fordul a

                                   tavaszi-téli-nyári hurdy-gurdy könyörtelenül

Рода Вера:

творец Дворца - ты помещен в обитель
просторного души уединенья,
где ветер улиц крутит неустанно
весенне-зимне-летнюю шарманку


17.оо

                                             Mona LETA:

                                   Ah, a mell az égen a nap bross!

                                   a remegő elválasztás kezdete

                                   befejezte a befejeződéshez vezető utat

                                   a magasztos Fajok képzett szelleme

Мона Лета:

весенне-зимне-летнюю шарманку
неутомимо крутит попугайчик
на перекрёстке уличного гама,
реальных снов и мысли долгожитель

18.оо

                                             Március Chekan:

                                   a tavaszi-téli-nyári hurdy-gurdy

                                   fáradhatatlanul fordult egy papagáj

                                   az utcai zaj kereszteződésénél,

                                   valódi álmok és gondolatok egy hosszú életű emberről


Март Чекан:

реальных снов и мысли долгожитель,
компьютер века - между тем и этим
хранящий почту скрученной метели,
едва открой - раскрутится сама


19.оо
                                             Hívja Hajnal:

                                    alig nyitott - megpördül
                                    verse a hátul fújó szélről

                                    és - Közeledik, akár egy új dal vándorának,

                                    a kilátások árkádja megbabonázta

Зов Заря:

едва открой - раскрутится сама
поэма ветра, дующего в спину
и - Встречного, как Странник новой песни,
аркадой перспектив заворожен

2о.оо

                                             Yaranga Rudka:

                                   a kilátások árkádját elvarázsolja

                                   a furcsa útmutató, ami a csorda

                                   a táborból, élénkítő bizalom,

                                   és a sámán!..

Яранга Рудка:

аркадой перспектив заворожен
твой странный поводырь, ведущий к стаду
от стойбища, бодрящий довереньем,
так и Шаман!..

21.оо

                                             Ora Neya:

                                   tehát a hűséges tamburin sámán ereje,

                                   a felölelő elem zümmögése, a

                                   a cselekvés társa-hallgat, amíg

                                   a merész tűz kitör a hajóban

Ора Нея

так и шаманской силы верный бубен,
творящий гул объемлющей стихии,
сподвижник действа - нем, пока не вспыхнет
дерзающий Огонь в твоём сосуде

22.оо

                                             Tumandar:

                                   azok, akik merik a tüzet a hajó

                                   az álom alkimistája, a határok elfelejtése,

                                   A Reggeli Szárny! - kész a kántálás,

                                   csak érintse meg a titokzatos hinta

Тумандар:

дерзающий Огонь в твоём сосуде,
алхимик сна, не помнящий пределов,
Крыло Зари! - готово к песнопенью,
лишь тронь его таинственный замах


23.оо
                                             Fuvola:

                                   csak érintse meg a titokzatos hinta

                                   a behatolás elleni erők repülése,

                                   keresztül - és múlt, hiába látható:

                                   felkarolta - laposan tükröződik

Флейта:

лишь тронь его таинственный замах
полётом встречных сил проникновенья,
насквозь - и мимо, зримое напрасно:
объят объёмом - плоско отражен

24.оо

                                            Butugychag:

                                   ölelés - határozottan tükröződik

                                   hegyek és égi megjelenés a tükörben

                                   az Öböl tükörfelületén... Törés -

                                   úgy tűnik, mint egy kaleidoszkóp buden!


Бутугычаг:

объят объёмом - плоско отражён
горы и неба облик зазеркальный
в зеркальной глади бухты... Разбиваясь -
он предстает калейдоскопом буден!

Нине Есипенко
Умопомрачительное свободное плаванье в сказочном
мире венгерской поэзии. Мало кому доступное знание
и мастерство. Когда-то я был увлечён стихами Шандора
Петефи. В начале 90-х посетил Будапешт и Эстергом.
Памятник советским воинам был густо залит чернилами. На улицах всюду валялась алюминиевая
мелочь. На толкучках русские туристы торговали барахлом. Дворцы дивили обилием живых цветов. Дунайские мосты чем-то напоминали ленинградские на
Неве...ВК

 

Владимиру Корману

                        "Дунай - Дунай, а ну узнай - где чей подарок..." ? )

...
«лице творения», Владимир Михайлович, это и г р а...
можно сказать, детская: "КИМ ПОМ" - конструирование и моделирование поэтических миров... Кружок такой у меня был, году в 97м... )
А по-венгерски они залопотали уже тут, на сайте, - с кем поведёшься... ) Попали в сети мадьярского паучка-библиотекаря, переведённого сюда из венгерской глубинки нашей с Вами соотечественницей, уроженкой Ленинграда, Мариею Кохан... Не исключаю, что с этим подспудным обстоятельством как-то связана и цепочка ассоциаций из Вашей памяти... Да не только Вашей... а как бы нашей...
"...плотогоны жгут костры на плотах и на гармошке играют... А плоты плывут потихоньку... Так же плывёшь и ты, и жизнь, и любовь, и молодость... Плывёшь сквозь ветер и тьму со всеми своими химерами..." (Вилем Завада, "Панихида")
Эт я к тому, дорогой Владимир Михайлович, что так же вот и все Ваши венки... "со всеми своими химерами..." оказались давеча во власти мадьярского паучиного библиотекаря... хоп! - и -

Рабле Коринфский 
КРАСИВО И СВЕТЛО... )
* (это ссылка... на палимпсест... ))
!
Владислав Кузнецов и раньше предлагал это сделать,
да всё как-то не случалось... Видать, всему своё время...

Благодарно,
НЕ

--------------------
* Пау симфония, день первый.