«перекресток»


1.
"Над Колымой - комета..." *


                                       * I *

                                         К

                                         р

                                         а

                                         с

                                         и

                                         в

                                         о

                     Рабле                                 Коринфский


                                         и

                                         с

                                         в

                                         е

                                         т

                                         л

                                         о


                                      * II *


                                         О

                                         п

                                         у

                                         т

                                         а

                                         н


                      Пао                                       Прус

                                         в

                                         е

                                         т

                                         р

                                         а


                                         д

                                         о

                                         м


                                     * III *


                                         М

                                         е

                                         л

                                         о

                                         д

                                         и

                                         й

           

              Шен                                                   Радович


                                         н

                                         а


                                         м

                                         о

                                         с

                                         т

                                         у


                                     * IV *


                                         У

                                         т

                                         р

                                         о

                                         е

                                         н
           Еремей                                                   Высин

                                         п

                                         е

                                         р

                                         е

                                         з

                                         в

                                         о

                                         н


                                      * V *


                                         Н

                                         е


                                         л

                                         е

                                         т

                                         а


                Блод                                                   Свема


                                         о

                                         б

                                         л

                                         и

                                         к


                                         ч

                                         т

                                         у


                                     * VI *


                                         У

                                         т

                                         о

                                         н

                                         ч

                                         е

                                         н


                  Беук                                             Тихор

                                         и


                                         п

                                         р

                                         и

                                         г

                                         о

                                         ж


                                    * VII *


                                         Ж

                                         и

                                         в

                                         и

                                         т

                                         е

                                         л

                                         е

                                         н


             Летер                                                    Гвик

                                         в

                                         о


                                         с

                                         н

                                         е


                                   VIII *


                                         Е

                                         д

                                         в

                                         а


         Травуш                                                        Вельнет


                                         п

                                         р

                                         о

                                         п

                                         и

                                         с

                                         а

                                         н


                                         о

                                         н


                                     * IX *


                                         Н

                                         а


                                         т

                                         к

                                         а

                                         н

                                         и


                   Вед                                                Ясов

                                         с

                                         е

                                         р

                                         е

                                         б

                                         р

                                         а


                                      * X *


                                         А

                                         р

                                         т

                                         и

                                         с

                                         т

                                         а


                Родо                                                   Хвой


                                         м

                                         е

                                         л

                                         о

                                         д

                                         а

                                         р


                                     * XI *


                                         Р

                                         и

                                         с

                                         у

                                         е

                                         т


                 Ной                                                Доран


                                         э

                                         т

                                         о

                                         т


                                         с

                                         н

                                         е

                                         г


                                    * XII *


                                         Г

                                         л

                                         я

                                         д

                                         я

                                         щ

                                         и

                                         й


          Здытак                                                 Звезнамо


                                         з

                                         а


                                         О

                                         к

                                         н

                                         о


                                    * XIII *


                                         О

                                         к

                                         р

                                         а

                                         ш

                                         е

                                         н

                                         н

                                         о

                                         е


                      Расл                                 Всесвет


                                         в


                                         н

                                         а

                                         с


                                    * XIV *


                                         С

                                         и

                                         г

                                         н

                                         а

                                         л

                                         а

                                         м

                                         и


                       Свите                                    Зысел


                                         н

                                         е

                                         б

                                         е

                                         с


2.


"Над мерзлотой - полозья..."

2.
"Над мерзлотой - полозья..."

Красиво и светло
      опутан ветра дом
             мелодий на мосту
                    утроен перезвон

                                не лета облик чту
                                        утончен и пригож
                                                 живителен во сне
                                                         едва прописан он
                                                                  на ткани серебра

                                                                               артиста мелодар
                                                                                       рисует этот снег
                                                                                               глядящий за окно
                                                                                                        окрашенное в нас
                                                                                                                 сигналами небес


----------------

* Александр Закуренко, "колымские тетради".

https://poezia.ru/works/135429