Жена Лота. Вислава Шимборска

Дата: 16-07-2019 | 20:03:10

Я оглянулась, наверное, из любопытства.
Хоть и кроме него у меня могли быть причины.
Я оглянулась, жалея серебряной чаши.
Наспех нагнувшись - завязать ремешок у сандалии.
Чтоб не смотреть больше в непогрешимый затылок
моего мужа, Лота.
Вдруг осознав, что умри я на месте,
он бы и шаг не замедлил.
От непокорства смиренных.
Вслушиваясь в погоню.
Тронута тишиной, в надежде, что Бог передумал.
Две наши дочки за гребнем холма исчезали.
Старость в себе я почуяла. Опустошенность.
Тщетность скитаний. Дремоту.
Я оглянулась, кладя узелок свой на землю.
Оглянулась, не зная, куда ногу поставить.
На моей тропе появились змеи,
пауки и полевки, птенцы трупоедов -
Уж не злое, не доброе - попросту все, что жило,
и ползло, и скакало в смятенье великом.
Оглянулась от чувства сиротства.
От стыда, что тайно сбежала.
От желания крикнуть, вернуться.
Или только тогда, когда ветер сорвался,
волосы растрепал и платье кверху задрал мне.
Показалось, что видят это со стен Содома
и заходятся в громком хохоте, снова и снова.
Я оглянулась во гневе.
Чтобы погибелью их насладиться.
Оглянулась по всем этим названным выше причинам.
Оглянулась помимо воли.
Это просто валун повернулся, ворча подо мною,
Это расщелина вдруг преградила дорогу.
На краю хомячок топтался, встав на задние лапки.
И мы оба тогда поглядели назад.
Нет, нет. Я бежала дальше,
карабкалась и взлетала,
пока темнота не рухнула с неба,
а с ней обжигающий гравий и мертвые птицы.
Нечем было дышать, и я закружилась.
Кто мог бы увидеть, подумал бы, что танцую.
Не исключено, что глаза мои были открыты.
Я, возможно, упала, лицом обратившись на город.

 

***


Wisława Szymborska

Żona Lota


Obejrzałam się podobno z ciekawości.
Ale prócz ciekawości mogłam mieć inne powody.
Obejrzałam się z żalu za miską ze srebra.
Przez nieuwagę – wiążąc rzemyk u sandała.
Aby nie patrzeć dłużej w sprawiedliwy kark
męża mojego, Lota.
Z nagłej pewności, że gdybym umarła,
nawet by nie przystanął.
Z nieposłuszeństwa pokornych.
W nadsłuchiwaniu pogoni.
Tknięta ciszą, w nadziei, że Bóg się rozmyślił.
Dwie nasze córki znikały już za szczytem wzgórza.
Poczułam w sobie starość. Oddalenie.
Czczość wędrowania. Senność.
Obejrzałam się kładąc na ziemi tobołek.
Obejrzałam się z trwogi, gdzie uczynić krok.
Na mojej ścieżce zjawiły się węże,
pająki, myszy polne i pisklęta sępów.
Już ani dobre, ani złe – po prostu wszystko, co żyło,
pełzało i skakało w gromadnym popłochu.
Obejrzałam się z osamotnienia.
Ze wstydu, że uciekam chyłkiem.
Z chęci krzyku, powrotu.
Albo wtedy dopiero, gdy zerwał się wiatr,
rozwiązał włosy moje i suknię zadarł do góry.
Miałam wrażenie, że widzą to z murów Sodomy
i wybuchają gromkim śmiechem, raz i jeszcze raz.
Obejrzałam się z gniewu.
Aby nasycić się ich wielką zgubą.
Obejrzałam się z wszystkich podanych wyżej powodów.
Obejrzałam się bez własnej woli.
To tylko głaz obrócił się, warcząc pode mną.
To szczelina raptownie odcięła mi drogę.
Na brzegu dreptał chomik wspięty na dwóch łapkach.
I wówczas to oboje spojrzeliśmy wstecz.
Nie, nie. Ja biegłam dalej,
czołgałam się i wzlatywałam,
dopóki ciemność nie runęła z nieba,
a z nią gorący żwir i martwe ptaki.
Z braku tchu wielokrotnie okręcałam się.
Kto mógłby to zobaczyć, myślałby, że tańczę.
Nie wykluczone, że oczy miałam otwarte.
Możliwe, że upadłam twarzą zwróconą ku miastu.

Всё самодостаточно и замечательно!

Эдуард, спасибо! Сравнивать можно - я старалась близко переводить.
:)

Здравствуйте, Ирис! Сравнил. Подтверждаю - замечательный перевод! Единственное, что вызвало вопросы: обжигающий пепел. Почему вы предпочли отступить от оригинала? На мой скромный взгляд, пепел, пролетев достаточно большое расстояние, уже не обжигает. В силу своей малой теплоёмкости. Совсем другое - авторский щебень или гравий...
Спасибо за интересное стихотворение.
С уважением,
Валентин

Валентин, спасибо. Был гравий - бес попутал. Верну.