Хенрик Козак. Их Родина

Хенрик Козак

 

Их Родина

 

Их бедная любимая Родина

Имеет 715 квадратных метров

И статус Аркадии

 

Растут там несколько берёз

Два вяза

Столетний тис в котором

Гнездятся  дрозды

Развесистая антоновка

 

Есть также колодец

Дом помнящий II Речь Посполитую

Клумба с цветами

Мальвы под окнами

А границу охраняет выщербленная

Деревянная изгородь

 

За ней простирается уже другое государство

Чужое

Враждебное

И вооружённое

 

Их родина безоружна

У неё нет войска

Полиции

Послов

Адвокатов

Здесь никто никого

Не подкупает

 

Сейм из двух человек

Собирается  по субботам пополудни

На скамейке под грушей

А зимой

У изразцовой печи

Посматривая на дорогу и в молчании

Единодушно

Принимает всё то же решение

 

Надо продержаться до завтра

 

Из сб. Henryk J. Kozak, Udane życie,Lublin, 2017

 

=================

Henryk Józef Kozak

 

Ich Ojczyzna

 

Ta ich uboga ukochana Ojczizna

Ma 715 metrów kwadratowych

I status Arkadii

 

Rośnie w niej parę brzóz

Dwa wiązy

Stuletni cis w którym

Gnieżdżą się kosy

Rosochata antonówka

 

Jest też studnia

Pamiętający II Rzeczpospolitą dom

Klomb z kwiatami

Malwy pod oknami

A granicy strzeże wyszczerbiony

Drewniany płot

 

Za nim rozciąga się już inne państwo

Obce

Wrоgie

I zbrojne

 

Ich Ojczyzna jest bezbronna

Nie ma wojska

Policji

Posłów

Adwokatów

Tu nikt nikogo

Nie przekupuje

 

Dwuosobowy Sejm

Zbiera się w sobotnie popołudnie

Na ławce pod gruszą

A  zimą

Przy kaflowym piecu

Popatruje na drogę i w milczeniu

Przez aklamację

Podejmuje stale tę samą uchwałę

 

Trzeba dotrwać do jutra

изумительные стихи, Нина Владимировна!
очень, like,