В.Короткевич. Мокрые травы

Я тоскую по отчизне,
По лугам ее и нивам,
Подорожнику, что гладил
Ноги сбитые в жнивье,
По укропу в огороде,
Речкам тихим и ленивым,
По рассыпчатой картошке,
Что белеет на столе.

Я тоскую по отчизне...
Вижу тихие поляны.
Теплый мед ее малины
Ощущаю на губах.
Ты - моя лесная сказка
С красотою долгожданной,
Ты - моя святая песня
Со слезами на глазах.
Мир простой, где дремлют хаты,
Где роса на травах спеет,
Где в росистой сени слышен
Иволгиный нежный свист,
Где повдоль канавы мокрой
Курослеп густой желтеет,
И лопух купает толстый
В той воде мясистый лист.
Мокрый край. Дожди и солнце.
Влажность солнечного лета.
Жеребёнок мчит по лугу,
К небесам задравши хвост.
Целый век - десятки радуг
Над страною мокрой этой,
И глядят спокойно кони
На небесный дивный мост.

Я тоскую по отчизне,
Как влюбленный по дивчине,
Мне припасть бы к ней всем телом -
К теплым ласковым рукам,
Да к груди - упругим взгоркам,
Да к очам - озерам синим,
Замереть бы в поцелуе
На недели и века.


Мокрыя травы

Я сумую па радзіме,
Па яе лугах і нівах,
Па трыпутніку, што гладзіў
Ногі збітыя мае,
Па укропе на гародзе,
Рэчках ціхіх і лянівых
І па сопкай белай бульбе,
Што на стол яна дае.

Я сумую па радзіме...
Бачу ціхія паляны.
Цёплы мёд яе маліны
Адчуваю на губах.
Ты - мая лясная казка
У красе доўгачаканай,
Ты - мая святая песня,
Свет адзіны у вачах.
Просты свет, дзе дрэмлюць хаты,
Дзе раса на травах спее,
Дзе у росных шатах чуцен
Гівала пяшчотны свіст,
Дзе наўсцяж канавы мокрай
Пышны кураслеп жаўцее,
І купае тлусты лопух
У вадзе мясісты ліст.
Мокры край. Дажджы і сонца.
Вільгаць сонечнага лета.
Жарабя бяжыць па лузе,
Радасна задраўшы хвост.
Цэлы век вісіць вясёлка
Над краінай мокрай гэтай,
І глядзяць спакойна коні
На нябесны дзіўны мост.

Я сумую па радзіме,
Як каханы па дзяўчыне,
Я жадаю ўвесь прыпасці
Проста да яе рукі,
Да грудзей - тугіх узгоркаў,
Да вачэй - азёраў сініх,
І замерці ў пацалунку
На гадзіны і вякі.

Валентин!
Слова девчина в русском не существует.
Есть в русском дивчина, как и в украинском (дівчина), не знаю - как в белорусском.
Не приложите ли также и оригинал стихотворения?
А.К.