Иоанна Вихеркевич. (Мельница)

 

Иоанна Вихеркевич.

 

перемалывается этот мир

той же самой  трухлявой мельницей

от пещер до небоскребов

войнами   морами
иллюзиями свободы

хлеба и зрелищ

крик обретает крылья

суета хаос нелад балаган

балаган нелад хаос суета

время хрипит

мне

обо мне

мной

со мной

я

сгребаю в охапку

знакомые смыслы

боюсь что придут

отберут

последнее зерно

веры в человека

 

Joanna Wicherkiewicz

miele się ten świat

w tym samym spróchniałym młynie

 

od jaskiń do drapaczy

przez wojny zarazy

złudzenia wolności

igrzysk i chleba

wrzask dosięga skrzydeł

zamęt chaos nieład bałagan

bałagan nieład chaos zamęt

świszcze czas

dla mnie

o mnie

przeze mnie

ze mną

ja

zgrzytają w kole

znajome treści

boję się że przyjdą

zabiorą

ostatnie ziarno

wiarę w człowieka

Joanna Wicherkiewicz

 

 

like, Лев Владимирович,
поэтесса — современница?

Да, в друзьях в ФБ.