Адам Охвановски. Созвездие.

Адам Охвановски.

Созвездие

Звезды явились на  исповеданье

Так далеко  и так близко над нами

Тайные знает огонь заклинанья

Но дров не хватает на общее пламя

Играй же сверчок играй - нам не время

Струны тревожить что порваны звуком

Духи напрасно  дремлют в деревьях

В горле  без ласковой песни сухо

Вдоль по цветам для венков девичьих

Тысяча тропок дороги единой

 Ангелу грешному свет не увидеть

Соль на губах и насмешка любимой

Гаснут глаза в  признании трудном

Правде ложь заплетает косы

Как мы звезду  искать в себе будем

Под громыханье Великого Воза

 

(Большая Медведица)

 

Adam Ochwanowski

Gwiazdozbiór

Gwiazdy spowiedź rozpoczęły świętą

Tak daleko od nas, a tak blisko

Chociaż ogień zna boskie zaklęcia

Drew brakuje na wspólne ognisko

Zagraj świerszczu, zagraj - nam nie pora

Szarpać struny rozdarte przez dźwięki

Nadaremnie duchy drzemią w drzewach

Sucho w gardłach bez tkliwej piosenki

Niby droga - a scieżek tysiące

Ślad po kwiatach na dziewicze wianki

Gdzie nie dotrwa świtu grzeszny anioł

Sól na wargach i drwina kochanki

Gasną oczy zmęczone spowiedzią

Kłamstwo prawdzie zaplata warkocze

Jakiej gwiazdy poszukamy w sobie

Gdy nad nami Wielki Wóz turkocze

29/30VII 1996

 Z tomu " Oswajanie świtu " - 1997 r.

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!