Мария Павликовска -Ясножевска. Гелиотроп...

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria - Heliotrop

 

To, co się nie da powiedzieć, co nigdy powiedziane nie będzie,

trzepotało się przez krótką chwilę i spadło po srebrzystej chwili

na heliotrop kwitnący półkolem, na heliotrop zadumany w grzędzie,

pokropiony jak wstążki liliowe wonią słońca i wonią wanilii.

 

W liściach jeszcze zawisło znużone, w trawach jeszcze się lśni i przechyla,

znikło, w ziemię zsunęło się cicho, zaplątało w kwiat stłoczony ciasno

i zdążyło tyko zabić niechcący powietrznego przechodnia, motyla,

który zadrżał, i skrzydła chciał złożyć do modlitwy nad siły, i zgasnął.

 

ГЕЛИОТРОП.

 

То, что словам не поведать, то  навечно останется тайной,

что в трепетанье недолгом проплыло и пало в бессилье

на гелиотроп цветущий, на гелиотроп, утонувший в мечтанья,

поружённый, как  лилии, в солнечный запах ванили.

 

В листьях ещё повисело усталое, в травах блеснув, и печально

сникло, к земле опустилось , в сплетеньи соцветий увязло.

Только воздушную путницу- бабочку сбило -  убило случайно.

Та задрожала, и крылья сложить для молитвы пытаясь , угасла.

 

Nieco o domowiku

 

Domowik, po japońsku Fukurokoju,

bardzo pożyteczny, gdy jest z zgodzie z człowiekiem.

Lubi mieć co dzień na noc w ciemnym kącie pokoju

dnem odwrócony spodek ze struclą i mlekiem.

 

Siedzi cicho przeważnie, z nikim się nie czubi,

kaftan sobie wyszywa paciorkami i złotem,

- a gdy szczęście chce uciec, jak to ono lubi,

to je zaraz za uszy przyprowadza z powrotem.

 

НЕЧТО О ДОМОВОМ

 

Домовой, по-японски Фукурокойю,

очень полезен, когда с человеком в согласье.

Любит он на ночь найти  в закуточке покоев

перевёрнутое блюдце  с какой- нибудь сластью.

 

Тихо сидит он обычно, ни с кем не бывает в ссоре,

Кафтан вышивает свой золотом, бисером скатным.

А если счастье захочет сбежать, как то оно любит, то вскоре

он его за уши препровождает обратно.

 

 

Zmierzch na morzu

 

Wybrzeże coraz to bledsze
w liliowej półżałobie
i żaglowiec oparty na wietrze,
jak ja na myśli o tobie.

 

СУМЕРКИ НА МОРЕ

 

Берег в траурном полусвете.

Устремляясь навстречу судьбе,

парусник опирается на ветер,

как я -  на мысль о тебе.

 

 

 Olejne jabłka

Jabłko z modrym konturem, kwadratowo krzywe,
pociągnięte zielenią, którą kraplak plami,
ma na policzku białe światełko, jak żywe,
i jest jabłkiem przy jabłku, w jabłkach, pod jabłkami.

Talerz czarno-niebieski, a nad tym przepychem
draperia wisi w fałdach z ciepłego kamienia.
Zaś na obrus, gdzie biele cynkowe śnią ciche,
toczy się - jeszcze jabłko - z modrym krążkiem cienia

 

ЯБЛОКИ. (Холст, масло.)

 

Яблоко  с синим контуром, квадратно кривое,

тронутое зеленью, краплаковыми капельками,

с белым блеском на щёчке, оно как живое,

это яблоко при яблоке, в яблоках, под яблоками.

 

Блюдо чёрно- лазурное, и над этим обилием

неподвижные волны драпировки настенной.

А на скатерть, где цинковые дремлют белила,

ещё яблоко катится с синим пятнышком тени.

 

 

 

 

 

 

 

Лев, опч. Мария...

и тексты задублированы...

С Наступающими!

Спасибо, исправил. И Вас с праздником!