Тувим, Херберт. Узлы.

Тувим, Херберт. Узлы.

 

Юлиан Тувим  (Узлы)

 

 Распадаются просто и сразу

Те узлы лепестками тюльпанов,

Что завязаны адским заказом 

У последних больных  узломанов.

 

Слов лохматые петли слипались 

Фанатично в косматые пряди,

И со снами смертельно сбивались

В шишки, в комья, в горбатые рати .

 

Нам по горлу верёвки витые, 

по глазам нашим -  косы чарОвниц ...

Наших вёсен ростки молодые

Заплутали в чертовской шнуровне!

 

Tuwim Julian - Rozwiązują się nagle i lekko...

 

Rozwiązują się nagle i lekko,

Opadają, jak płatki kwiatów,

Groźnie supły zamówione przez piekło

U najgorszych supłomanów-wariatów.

 

Pętle słów kołtuniastych plątali,

Fanatycznie, na amen skręcone,

I na mokro zaciskali ze snami

W guzy, w gruzła, w garbate miliony.

-

I przez gardło sękatym powrozem,

I przez oczy - warkoczami czarownic...

Młode pędy tylu naszych wiosen

Uwikłali w szatańskiej sznurowni!

 

Збигнев Херберт.

Узел.

"Из разбросанных стихов"
Когда мистер Когито станет старше, он не будет собирать марки, старинные монеты или редкие книги. Он создаст первую в мире коллекцию узлов. Он попытается убедить других в тайной прелести  узлов.
Люди никогда не ценили узлы. Они также не научились восхищаться их сложной красотой. Они рассекали узлы мечом, как этот македонский амбал, или просто распутывали узлы, гордые тем, что теперь у них есть теперь мерзкая веревка, которой можно привязать поросенка к дереву, или накинуть её на шею ближнего.

 

Węzeł

Zbigniew Herbert

"Z wierszy rozproszonych"

Kiedy Pan Cogito statecznie postarzeje się, nie będzie kolekcjonował znaczków, antycznych monet, ani także rzadkich książek. Założy pierwszą na świecie kolekcję węzłów. Będzie starał się przekonać innych o urokach tajemnicy w supłach.

Ludzie nigdy nie cenili węzłów. Nie nauczyli się także podziwiać ich skomplikowanego piękna. Przecinali węzły mieczem, jak ów macedoński cymbał lub po prostu rozplątywali węzły dumni z tego, że mają teraz obrzydliwy sznur, którym można przywiązać prosię do drzewa albo zarzucić na szyję bliźniego.

 

 

Здравствуйте, Лев.
Очень понравились Ваши переводы. Замечательно передана образность, и чувствуется серьезная работа над словом.
Это напомнило мне одно из моих стихотворений, в котором, правда, речь шла не об узлах, но смыслы перекликаются явственно.

Спасибо. А где Ваше стихотворение увидеть?

Я его не публиковала в сети, но если соберусь, пришлю Вам ссылку.