К.И.Галчиньски. Одиннадцать шляп...

Константы Ильдефонс Галчиньски.

Было бы у меня одиннадцать шляп..

 

Было бы у меня одиннадцать шляп,

Первую от пыли спрятал бы я в шкап.

 

Вторую послал бы по почте в виде упаковки,

Третья была бы для всяческой мелочёвки.

 

Четвёртую применял бы для  штучек магических , и др.

Пятую вместо  колпака, чтоб накрывать сыр.

 

Шестая шляпа – для Ядвиси.

Седьмую бы повесил. Пусть она повиснет.

 

Восьмую переделал в абажурчик, для настроя,

В девятой держал бы ежа, или  из зоологии что-то живое.

 

Что до десятой, то ещё не оформились мысли,

А одиннадцатую шляпу сорвал бы с меня ветер над Вислой.

 

Ибо поведала обо мне краковянка культурная:

« Эта голова не для шляпы! Она такая скульптурная!»

 

Gałczyński Konstanty Ildefons - Gdybym miał jedenaście kapeluszy

 

Gdybym miał jedenaście kapeluszy,

pierwszy schowałbym w szafie, żeby się nie kurzył.

 

Drugi nadałbym przez pocztę w postaci paczki.

Trzeci byłby na drobnostki i drobiażdżki.

 

Czwartego używałbym wyłącznie do sztuk magicznych et cetera

Piąty zamiast klosza, do przykrywania sera.

 

Szósty kapelusz - dla Jadwisi.

Siódmy bym powiesił. Niech wisi.

 

Ósmy przerobiłbym na nastrojowy abażurek.

W dziewiątym hodowałbym jeża lub coś z zoologii w ogóle.

 

Co do dziesiątego, to jeszcze nie mam pomysłu:

A jedenasty kapelusz porwałby mi wiatr nad Wisłą.

 

Bo powiedziała o mnie jedna poetka z Krakowa:

"To głowa nie do kapeluszy! To taka posągowa głowa!"

 1949

 

Лев Владимирович, чудесно получилось, like!
Пусть пока повиснет. - по-моему, "пока" здесь лишнее.
может: пусть она повиснет?
:)

Спасибо, я так и сделал.