Магдалена Капусциньска. Игра в Бога.

 

Магдалена Капусциньска

 

Игра в Бога

У меня во дворе ребята чаще всего играли в войну.

Грабили, убивали,  умирали.

Я с ужасом смотрела на них, когда они вживались в роль.

Они уничтожали друг друга.

Случалось  мне  пройти через этот ад,

добраться до другой стороны улицы и помочь своему младшему брату

в поимке преступника.

Я не могла понять радости от пирровой победы,

так же, как они не могли понять дар творения.

Для них я всегда была просто девочкой искрой,

которая несла свет туда, где его не было.

Моей любимой забавой  была игра  в бога.

Я обычно сидела на сером бордюре,

который  ограничивал область

безопасности от разочарованных неудачников.

Не отводя взгляда, я открывала тетрадь.

На белом листке облака словом я создавала мир

в положительных оттенках эмоций.

Голубой тушью я окропляла кукольные души.

Они никогда не приглашали меня на свои игры,

они говорили, что на войне нет места богу и женщинам.

Они были правы. Он вечен, а война ...

каждая война  однажды заканчивается

 

Magdalena Kapuścińska

Zabawa w Boga

Na moim podwórku chłopcy najczęściej bawili się w wojnę.

Grabili, zabijali, umierali.

Patrzyłam z przerażeniem na nich, kiedy wczuwali się w rolę.

Unicestwiali się wzajemnie.

Bywało, że musiałam przejść przez to piekło,

by dotrzeć na drugą stronę ulicy i udzielić pomocy młodszemu bratu

w łapaniu jakiegoś przestępcy.

Nie umiałam pojąć radości z pyrrusowego zwycięstwa,

tak jak oni nie potrafili pojąć daru kreacji.

Dla nich zawsze byłam tylko dziewczyną ziskrą,

która niosła światło, tam gdzie go zabrakło.

Moją ulubioną zabawą była zabawa w boga.

Siadałam zazwyczaj na szarym krawężniku,

który niczym margines wytyczał obszar

bezpieczny od sfrustrowanych nieudaczników.

Nie odwracając wzroku otwierałam zeszyt.

Na białym kartki obłoku słowem kreowałam świat

w pozytywnych odcieniach emocji.

Niebieskim tuszem zakraplałam lalkomduszę.

Nigdy nie zapraszali mnie do swoich zabaw,

mówili, że dla boga i kobiet na wojnie miejsca nie ma.

Mieli rację. On jest wiecznoscia, a wojna…

każda wojna kiedyś się skończy

 

Лев,

хороший перевод, и история правдивая; мальчики они такие – или воюют, или конкурируют до седой бороды.

С уважением,

Н.П.

Да. Из затянувшегося детства прямо в старость.

- когда советские дети играли в войну, они "убивали" и "умирали" защищая свою родину...

Да. Я помню, как одного из них, "фашиста"
по-настоящему повесили.

- вот поэтому бритоголовым в СССР и жопошникам даже в голову не пришло бы парады устраивать...