Богдан Вроцлавски. Последняя волна.

Богдан Вроцлавски. Последняя волна.

Море, которое разгрешает горизонт, исповедальня, пред которой поколения

склоняются часто с радостью, иногда с болью - мы полны незрелости

и вечных вопросов.

 

Я  отплыл уже слишком далеко от берега

чтобы вернуться даже если бы у меня хватило сил

и хочется увидеть что там за горизонтом

Поэтому прошу не стой дольше

под дождём на берегу

Не смотри как песчинками переливается последняя волна

и застывает в свежий холмик забвения

Вернись домой

Завари горячий чай с лимоном

Ты понимаешь что и это стихотворение тоже осиротело

Протяни руку. Наверное она будет дрожать

Это ничего не значит

Разведи пальцы таким образом

как делал я их целуя

Видишь проплывающий сквозь ладонь свет

Чувствуешь теплое дыхание

на кончиках пальцев которое медленно

движется вдоль ладони

Это плывёт последняя волна

полная ярких криков чаек

солнца западающего в глубь в рыдания

моря с дном открытым

словно  расколотый штормом орех.

 

Bohdan Wrocławski

 

Morze które rozgrzesza horyzont, konfesjonał przed którym klęczą pokolenia często z radością, czasami z bólem - my pełni niedojrzałości i wiecznych pytań.

OSTATNIA Fala

BOGUSI

Już wiem odpłynąłem zbyt daleko od brzegu

abym dał radę abym miał siłę jeszcze powrócić

I ta ciekawość tego co jest za horyzontem

Dlatego proszę nie stój dłużej

w deszczu na brzegu

Nie patrz jak drobinami piasku przelewa się ostatnia fala

i zastyga w świeży kopczyk niepamięci

Wróć do domu

Zaparz gorącą herbatę z cytryną

Wiesz że także ten wiersz został osierocony

Wyciągnij dłoń Zapewne będzie drżała

To szczegół bez znaczenia

Rozłóż palce w ten sposób w który

ja je rozkładałem przed pocałunkiem

Widzisz przepływające w poprzek dłoni światło

Czujesz ciepły oddech

na opuszkach palców który powoli

przesuwa się wzdłuż dłoni

To płynie ostatnia fala

pełna kolorowego krzyku mew

słońca zapadającego się w głąb szlochu

Morza z dnem otwartym

niczym rozłupany sztormem orzech

Лев Владимирович,
глубокое драматическое стихотворение, прониклась, спасибо.
а разгрешает - неологизм? типа, отпускает грехи? интересно!
переместите, плиз, произведение из "разной лирики" к "Наследникам".

Спасибо, я переместил. А "разгрешает"- такое слово и в русском есть, устарелое.