Кшиштоф Мих. Обнаружение знаков вокруг пупа.

Кшиштоф Мих

 

Обнаруженияе знаков вокруг пупа

 

 

мрамор парийский, о друг, опознай по резцу Антенора

руку его направляло желание Алкмеонидов

звоном монет меж камнями было заполнено время

ты прорицаньям обманным пеняй  которым ты служишь

тем кто стоит пред тобою сейчас  меня оставляя в покое

будь как другие небывшие  что появились и вскоре исчезли

камни собою лишь обозначив  и позаросшие тропы

молви что  видишь закрывши глаза корабли приплывают и правду

ведай что поле из жил отворённых окрасится кровью

властвуй потоком её лей как вино  изнывающим жаждой

собой насыщая каждый глоток освящай как Касотиса влагой

 руку учи как и лучшие делали но не к мечу приучая разум

а  к  тростнику и резцу   или к теслу и губке   пребудут

они  опекай их как   близких  своих  и не  бейся за славу

ради славы самой  устрицы даже златые пусты без жемчужин

остерегайся подобных ведь в них  затаясь пригреваются змеи

 а от чужого тепла ты не станешь устойчивей к яду

всё что сегодня не можешь снести не станет милее и лучше

в излишестве только Омфалос взрастёт  бременем и потому-то

ты Аполлону молись сребролукому так как умеешь

лишь о возможном себе оставляя врагам невозможность

несовершенство  их длится пускай там где они остаются

в предназначенье себя не сознав  словно статуи что не открыты

их распознай чтобы некогда снова поставить их  в той же святыне

себя познавая в словах  отбитых с дельфийских колонн

***

Из комментария к публикации:

 

Стихотворение Кшиштофа Миха  "Обнаружение знаков вокруг пупка» стало резюме античности, хотя, конечно, это текст из самых современных, из книги "Камень связанный травой", 2015.

Стихотворение" открытие знаков вокруг пупка, "пера Кшиштофа Михи представляет собой набор правил, которые необходимо соблюдать. С многочисленными ссылками на философию и мифологию Древней Греции, лирический текст представляет своего рода кодекс этики, который походит на Декалог или Дезидерату.

Дельфийские максимы, выбитые на стелле перед храмом Аполлона в Дельфах:

Знай своё время

Обвиняй присутствующего (в лицо)

Будь собой

Говори зная.

Тренируй разум.

Старайся прославиться.

Сторонись чужого.

Ничего сверх меры.

Молись о возможном.

Уважай себя.

Познай себя.

 

 

Дополнительные пояснения:

Антенор (вторая половина 6 века до н.э.) – греческий скульптор.

Биография Антенора известна благодаря его статуям из бронзы, представляющим убийства титанами Гармодием, Аристогитоном тирана Гиппарха. В 480 году до н.э. Ксеркс перенес данные работы из Афин. Но позже они были обнаружены Александром в Сузы, возвращены назад.

Мраморная фигура женщины, предполагаемо созданная Антенором, была найдена среди руин Акрополя в Афинах.

Алкмеониды

афинский аристократический род, к которому принадлежали Клисфен, Перикл, Алкивиад. Считался проклятым за "осквернение" убийством священного места [ок. 640 до н. э. у алтаря Афины Мегаклом (из рода Алкмеонидов) были убиты сторонники Килона ].

Касотис – источник на Парнасе, пророческий, как и связанный с ним ключ кастальский

 Омфал (др.-греч. ὀμφαλός — пуп) — древний культовый объект (байтил) в Дельфах, считавшийся Пупом Земли. Этот посвящённый Аполлону камень хранился в его храме, имел вид монолитной глыбы и находился в целле, в окружении двух золотых орлов.

Взято из Википедии.

(Не знаю, зачем скульптору губка? Тростник – перо для письма.)

 

Wiersz Krzysztofa Micha pt. "Odkrywanie znaków wokół pępka" stał się pewnym podsumowaniem starożytności, choć oczywiście jest tekstem jak najbardziej współczesnym, pochodzi z książki pt. "Kamień przewiązany trawą" wydanej w 2015 r.

 Poniżej wiersz w całości i niektóre wypowiedzi uczniów :)

 

odkrywanie znaków wokół pępka

 

znaj Antenora dłuto przyjacielu na paryjskim marmurze

właściwy kierunek ręki nadała mu prośba Alkmeonidów

czas wypełnił się monetami które dźwięczą pośród kamieni

oskarżaj o niespełnioną przepowiednię tę której służysz

obecnego skoro stoi przed tobą jak mnie zostaw w spokoju

bądź jak inni których nie było ale nadeszli i znikli niebawem

sobą znacząc tylko mały krąg kamieni i ścieżki co zarastają

mów co widzisz gdy zamykasz oczy statki już płyną nie kłam

wiedząc że pole musi się zaczerwienić krwią uwolnioną z żył

władaj jej strumieniami jakbyś wino lał do gardeł spragnionych

sobą nasycaj każdy łyk uświęcaj jak wodę ze źródła Kasotis i

ćwicz rękę jak ćwiczą najlepsi lecz nie do miecza przysposabiaj

rozum ale do trzciny i rylca albo do dłuta i gąbki bo przetrwają

zabiegaj o nie i dbaj jak o swoich najdroższych bliskich nie walcz

o chwałę dla niej samej złote muszle puste są w środku bez pereł

stroń od nich albowiem w ich wnętrzu wygrzewają się żmije

od cudzego ciepła nie staniesz się bardziej odporny na jad

nic czego dzisiaj nie możesz znieść nie stanie się milsze i lepsze

w nadmiarze jedynie Omphalos urośnie i zacznie ciążyć zatem

módl się jak umiesz do Apollina  syna bożego srebrnołukiego

o możliwe dla siebie bo nadejdzie niemożliwe zostaw wrogom

szanuj ich niespełnienie póki trwa tam gdzie i oni zostali

siebie nieświadomi sobie przeznaczeni jak nie odkryte posągi

poznaj je aby kiedyś ustawić na nowo w tamtej świątyni i

siebie rozpoznać w słowach odbitych od delfickich kolumn

 

 

 "Wiersz "odkrywanie znaków wokół pępka" pióra Krzysztofa Micha jest zbiorem zasad, których należy przestrzegać. Za pomocą licznych nawiązań do filozofii i mitologii starożytnej Grecji, podmiot liryczny daje nam pewnego rodzaju kodeks etyczny, co przywodzi na myśl Dekalog czy Dezyderatę. Ciekawym zabiegiem jest umieszczenie w wierszu 12 zasad spisanych na delfickich kolumnach. Autor nie podaje ich jednak wprost, sam się czytelniku pogimnastykuj. Zasady te są uniwersalnymi prawdami moralnymi, np. stroń od cudzego, módl się, lub powszechnie przyjęte reguły postępowania: władaj sobą, mów wiedząc itp.

 

Krzysztof Mich :

Maksymy delfickie, o których wspomniałem to inskrypcje, które wykuto na stelli przed światynią Apollina w Delfach.

Znaj właściwy czas.

Oskarżaj obecnego.

Bądź sobą.

Mów wiedząc.

Władaj sobą.

Ćwicz rozum.

Zabiegai o chwałę.

Stroń od cudzego.

Nic w nadmiarze.

Módl się o możliwe.

Szanuj siebie.

Poznaj siebie.

 

 


Лев, на мой взгляд, очень интересный текст мастерски переведен.

Спасибо

ВЛ