Александр Навроцки. Два стихотворения.

Александр Навроцки

 

Изе

Сливовласых  садов осенних величье

оглашают набеги охриплого ветра.

Где восторги цикад? Воды серые неба

льнут к кострам на лугах раскисших.

 

Иза, не спас тебя возврат печали:

любовь, как вода бегучая уплывает;

время сжигает верески твои любимые.

Которые по цвету глаз ворожить уж не могут.

 

В опаданье листвы красота замучена,

в опаданье воспоминаний - куличик из пыли.

Иза, прости слова, они не ведают что творят -

любовь, как вода бегучая , уплывает.

***

Последний разговор Рильке  с поэзией

 

Не было в нем уже ничего, кроме страданий.

Оглядывал жизнь – звёздный сад- отдалённый

больше, чем полагал. Ещё только остаётся

смерть пройти. Чужой, даже самому себе,

не мог назвать ничьих имён ...

За окном дрозд пел среди цветущих деревьев.

Он протянул к нему руки: - О, не дай ему умереть

вместе со мной. Почему мысль,

непослушная материи, беспомощна

перед последним взглядом на сад!

В полумраке белое платье девушки.

- Пожалуйста, смейтесь - попросил он, - вопреки себе и мне.

То , что мы обретаем - это лишь только одно из условий

противостояния данному нам времени.

- Дева, твоя красота в античном обрамлении

разбитых амфор единственно правдива,

как противоречие, которое дополняет гармонию.

Перед лицом тривиального конца существования, дева,

 к вечной красоте приговорены все начинания,

но сегодня, кроме вас и меня, длятся

изначально названные вещи

на другом языке.

 

 

Aleksander Nawrocki

                       

 W stronę Izy

 

Śliwowłosych sadów majestat jesienny

rozpowija wiatru zagony ochrypłe.

Gdzież aplauz świerszczy? Siwe wody nieba

chylą się do ognisk rozkisłych po łąkach.

 

Izo, nie ocalił cię tęsknoty powrót:

miłość jak woda bieżąca przepływa;

czas zapala wrzosy twoje ulubione,

które z koloru oczu wróżyć już nie potrafią.

W opadaniu liści umęczone piękno,

w opadaniu wspomnień kurzu obwarzanek;

Izo, odpuść słowom, nie wiedzą co czynią –

miłość jak woda bieżąca przepływa.

 

 

Rilkego rozmowa ostatnia z poezją

 

Nie było w nim już nic poza cierpieniem.

Oglądał życie – gwiezdny ogród – oddalony

bardziej niż przypuszczał. Jeszcze tylko

śmierć przebyć. Obcy, nawet sobie,

nie umiał wymienić żadnego z imion...

Za oknem kos śpiewał wśród kwitnących drzew.

Wyciągnął do niego ręce: – O, niech nie umiera

wraz ze mną. Czemu myśl,

nieposłuszna materii, jest bezradna

wobec ostatniego spojrzenia na ogród!

W półmroku biała sukienka dziewczyny.

– Proszę śmiać się – poprosił: – wbrew sobie i mnie.

To, co zużywamy – to zaledwie jedna z propozycji

zachowania równowagi wobec danego nam czasu.

– Pani, twoja uroda, w antycznym krajobrazie

rozbitych amfor, jedynie prawdziwa,

jak sprzeczności, które dopełniają harmonię.

Wobec trywialnego końca egzystencji, Pani,

na wieczne piękno skazane są wszelkie poczynania,

lecz dziś poza Tobą i mną trwa

od początku nazywanie rzeczy

w innym języku.

Привет, Лев Вл.! Давно у Вас не была. )

Очень проникновенно. По нервам и сердцу. Воды седые неба... С большим вкусом подбираете стихи.

L.

Спасибо, Нина Вл.!

Опаданье - в опадании ? У меня старорежимское для ритма.

Привет, Л.