Bajkalska elegia

Patrz! W odległości ćwierci wiorsty stąd,

Od tej dzwonnicy starej i drewnianej,

Gdzie pośród dzwonków brzmi strumyka prąd,

Szałasy stały tam bezojczyźniane.

 

Postrzępił je zawzięcie zły kułtuk.

I niebo zaglądało przez pęknięcia.

I obcych serc niepokojący stuk

Niedbale strzegli zbrojni konwojenci.

 

Te serca rozsądkowi swemu wspak,

I wyróżniając wolność chybotliwą,

Zmuszały pięści ściskać się wśród plag,

Ku niebu kierowały myśl ruchliwą.

 

W niebiosach jedna z prowadzących gwiazd,

Jak w Narodzenie Pańskie tuż zawisła.

Wygnańców wabiąc do rodzinnych gniazd,

Gdzie wody pieszczotliwe toczy Wisła.

 

Lecz drogę zastąpiły – tajgi pas,

Bezchlebie oraz obca obojętność.

Obrócił się we wroga nawet czas.

Zrosiła ziemię karminowa mętność.

Валентин Литвинов, 2016

Сертификат Поэзия.ру: серия 1224 № 123747 от 22.11.2016

1 | 3 | 1394 | 23.02.2024. 20:53:41

Произведение оценили (+): ["Лев Бондаревский"]

Произведение оценили (-): []


Этот польский вариант моего стихотворения "Кругобайкальская элегия" - http://poezia.ru/works/100239 - написаный 3 ноября сего года, опубликован в только что вышедшей из печати книге профессора люблинского католического университета Эугениуша Небельского "Lepsza nam kula, niźli takie życie! Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku". 

Профессор хотел закончить свою книгу стихотворением Корнеля Уейского "На смерть расстреляных в Иркутске" , первая строчка которого стала названием его книги, но познакомившись с моим стихотворением "Кругобайкальская элегия" , попросил сделать перевод на польский, что я и сделал перед самым выходом книги.

Кстати, в Иркутске есть улица Польских повстанцев, названная так в далеком 1966 году в столетнюю годовщину  Кругобайкальского восстания.

Тема: Re: Bajkalska elegia Валентин Литвинов

Автор Лев Бондаревский

Дата: 24-11-2016 | 00:21:38

http://www.poezia.ru/works/27972

Валентин, вот мой перевод " дзядовской" песни на эту тему. Поглядите!

С уважением и завистью к Вашему польскому. Л.

Здравствуйте, Лев!

Спасибо за ссылку. А где можно познакомиться с оригиналом?

Кстати, мой польский все равно не столь хорош, как у носителей языка. И работа над польскими стихами требует от меня гораздо больше усилий. К примеру, просьба о переводе этого стихотворения (Кругобайкальская элегия) прозвучала еще в июле сего года. И я попросту отказался. 

Тогда профессор Небельский нашел польскую поэтессу и художницу Анну Лучинскую. Она перевела:

Bajkalska Elegia.

O ćwierć wiorsty oddalone
Od starej dzwonnicy drewnianej
W korę brzozy otulone
Szałasy w dzwonkach skąpane.

Potarmosił je zły kułtuk
I niebo do środka zaglądało.
Obcych serc niespokojny stuk
Przez straż był chroniony niedbałą.

A serca te, na przekór rozumowi,
Niepewną wolność ukochały,
Zmuszały pięści do zacisku,
Myśli – ku niebu kierowały.

Na niebie – gwiazda przewodniczka
Co jak w Wigilię Świąt zawisła,
Wygnańców naszych prowadziła
Gdzie wody czule toczy Wisła

Lecz między nimi i domu progiem
Stanęły – tajga, głód i obcych sumienie
Czas stał się wrogiem.
I pokryły się szkarłatem kamienie.

                (Tłum. Anna Łuczyńska)

Я не мог согласиться на подобный перевод по той простой причине, что второе мое стихотворение  "Powstańcom Zabajkalskim", написанное изначально на польском и тоже опубликованное в этой книге, написано совершенно в другом стиле. Гораздо ритмичнее и мелодичнее, чем стихи Анны Лучинской.

Пришлось поднапрячься и сделать эквиритмичный перевод.

Правда, без вдохновения такие вещи вообще не удаются.

Поэтому отдельная благодарность святой Музе.

Ну и, конечно, пани Анне за мотивацию.