Наш век

Дата: 27-08-2015 | 20:33:38

Бездарно безыскусен,
безвинно безыдеен,
безвиден и безвкусен,
безгласен и бесцелен.

Безграмотен, безбожен,
бездушен и безгрешен,
бездумно безысходен,
бесслезно безутешен.

Бессонно беспробуден,
бездонно бессистемен,
бессовестно бесславен,
бесприбыльно бесценен.

Безличен, безнароден,
беззвездно беспросветен.
Безбрежен и безброден,
безжизненно бессмертен…

Вдохновение от Вира Вариуса
http://www.poezia.ru/article.php?sid=113824
Максим Егоров, 2015

Сертификат Поэзия.ру: серия 1445 № 113852 от 27.08.2015

0 | 1 | 1311 | 22.05.2024. 12:06:02

Произведение оценили (+): []

Произведение оценили (-): []


Тема: Re: Наш век Максим Егоров

Автор Vir Varius

Дата: 27-08-2015 | 20:56:22

Блестяще, Максим!..