Юлиан Тувим. Тёмная ночь.Юлиан Тувим. (1894- 1953.)

Тёмная ночь.


Человек бредущий,
Присядь со мною,
Помолчим, посмотрим
В эту ночь тёмную.

Скинь с себя
Этот груз дубовый,
Отдохни, усталый.
В тёмную ночь людские очи
Вместе уставим.

Трудно молвить.
Ноша тянет.
Хлеб что камень.
Молвить нечего. Два камня,
В темень канем.
* * *

Сzłowieku dźwigający,
usiądź ze mną.
Pomilczymy, popatrzymy
W tę noc ciemną.
Zdejm ze siebie
Kufer dębowy
I odpocznij.
W ciemną noc wlepimy razem
Ludzkie oczy.
Mówić trudno. Nosza ciężka.
Chleb kamienny.
Mówić na nic. Dwa kamienie
W nocy ciemnej.

Прекрасно!
Спасибо!
Сёма