Птичка янтарная.Тадеуш Ружевич.

Тадеуш Ружевич.

Птичка янтарная.

Осень,
Птичка янтарная,
прозрачная
с ветки на ветку
носит капли золота.

Осень,
птичка рубиновая,
сияющая,
с ветки на ветку
носит капли крови.

Осень,
птичка лазоревая,
умирает,
с ветки на ветку
падают капли дождя.
***Bursztynowy Ptaszek
by Tadeusz Rozewicz


Jesień
ptaszek bursztynowy
przejrzysty
z galązki na gąłazke
nosi krople złota.

Jesień
ptaszek rubinowy
świetlisty
z gałązki na gałazke
nosi krople krwi.

Jesień
ptaszek lazurowy
umiera
z gałązki na gałązke
kropla deszczu spada.