«двое в лифте»


                               КОЛОДЕЦ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ
                                                      тема и дивертисмент

ДВОЕ В ЛИФТЕ
тема

КОРАБЛИКА 
театр
РАСКРОЕТ 
паруса
АРХАНГЕЛУ 
небес
СТРУЯЩЕМУ
в ночи
ИЗВЕЧНО 
иго снов
ВЛЕКУЩИХ
далеко
ОТ ЯБЛОКА
горсти
ИЛЛЮЗИЮ
прикрас
...
     
                                            ОКНА СЛУХА
                                                         дивертисмент

                                                                    к
                                                                    о
                                                                    р
                                                                    а
                                                                    б
                                                                    л
                                                                    и
                                                                    к
                                                                    а

Двоє в ліфті

                                                                    т
                                                                    е
                                                                    а
                                                                    т
                                                                    р

                                                                                       Двое ў ліфце
                                                                    р
                                                                    а
                                                                    с
                                                                    к
                                                                    р
                                                                    о
                                                                    е
                                                                    т

Сергій Буртяк
Біси
поема

                                                                    п
                                                                    а
                                                                    р
                                                                    у
                                                                    с
                                                                    а

                                                                                       Сяргей Буртяк
                                                                                       Дэманы
                                                                                       паэма


                                                                    а
                                                                    р
                                                                    х
                                                                    а
                                                                    н
                                                                    г
                                                                    е
                                                                    л
                                                                    у

але ж у цих Божих тварюк
по дві мови /
/ Тадеуш Ружевич
"Голоси" 
   
                                                                    н
                                                                    е
                                                                    б
                                                                    е
                                                                    с
                                                                                       а бо ў гэтых Божых стварэнняў
                                                                                       па дзве мовы /
                                                                                       / Тадэвуш Ружэвіч
                                                                                       "Галасы"
                                                                    с
                                                                    т
                                                                    р
                                                                    у
                                                                    я
                                                                    щ
                                                                    е
                                                                    м
                                                                    у
I


біси не дрімають

сумні жалюгідні біси

заполонили Землю

зайняли ключові сідала

і всі сумують

і скаржаться

бентежать вуха

око

і душі

чортові Флюгери

не слухай

хочеться крикнути

не слухай

не слухай

не вір

вони не сумують

на самій-то справі

                                                                    в

                                                                    н
                                                                    о
                                                                    ч
                                                                    и

                                                                                       I

                                                                                       дэманы не дрэмлюць

                                                                                       сумныя бездапаможныя дэманы

                                                                                       апанавалі зямлю

                                                                                       занялі ключавыя курасадні

                                                                                       і ўсё сумуюць

                                                                                       і скардзяцца

                                                                                       бянтэжаць вушы

                                                                                       вочы

                                                                                       і душы

                                                                                       чортавы флюгеры

                                                                                       не слухай

                                                                                       хочацца крыкнуць

                                                                                       не слухай

                                                                                       не слухай

                                                                                       не вер

                                                                                       яны не сумуюць

                                                                                       на самім-то справе


                                                                    и
                                                                    з
                                                                    в
                                                                    е
                                                                    ч
                                                                    н
                                                                    о

II


он згадай

на тому тижні

один засмутився так

що кинувся в річку

з мосту

не пощастило людині

здалося що життя не та

забув Христа

тому що хтось бубонів

бубонячи

бубонячи

і свербів

і крутився

як лист у листопаді

відволікаючи

але тільки не від того

з жалюгідним виглядом

з мудрим

з побожним виглядом

з співчуттям і розумінням

з філософією

мовляв так

і у мене ось так

і так

і ось так

а він повірив

дурень

поспівчувавши

пошкодувавши

і раптом не вистачило сил

потерпівши

помолитися

піти напитися

зрештою

заснути і забути

абстрагуватися

зберегтися

                                                                    и
                                                                    г
                                                                    о

                                                                    с
                                                                    н
                                                                    о
                                                                    в

                                                                                       II

                                                                                       вунь успомні

                                                                                       на тым тыдні

                                                                                       адзін знерваваўся так

                                                                                       што кінуўся ў раку

                                                                                       з моста

                                                                                       не пашанцавала чалавеку

                                                                                       здалося што жыццё не тая

                                                                                       забыўся Хрыста

                                                                                       таму што хтосьці бубніў

                                                                                       бубніў

                                                                                       бубніў

                                                                                       і зудел

                                                                                       і круціўся

                                                                                       як ліст у лістападзе

                                                                                       адцягваць

                                                                                       але толькі не ад таго

                                                                                       з вартым жалю выглядам

                                                                                       з мудрым

                                                                                       з набожным выглядам

                                                                                       з спагадай і разуменнем

                                                                                       з філасофіяй

                                                                                       маўляў так

                                                                                       і ў мяне вось так

                                                                                       і так

                                                                                       і вось так

                                                                                       а ён паверыў

                                                                                       дурань

                                                                                       паспачуваць

                                                                                       пашкадаваць

                                                                                       і раптам не хапіла сіл

                                                                                       пацярпець

                                                                                       памаліцца

                                                                                       пайсці напіцца

                                                                                       у рэшце рэшт

                                                                                       заснуць і забыцца

                                                                                       адцягнуцца

                                                                                       зберагчыся

                                                                    в

                                                                    л
                                                                    е
                                                                    к
                                                                    у
                                                                    щ
                                                                    и
                                                                    х

III


не слухай їх
ти знаєш кого
ти знаєш їх
обчислюєш їх
ти всією душею
відчувати
вони
бісів
спочатку
поки вони тебе
не забрали в полон
поки не забили
твої антени
своїм чорним шумом
поки не перетворили на себе
вони на людей схожі
але пики
на звороті
лукаві злі пики
підступний
хитрий
брехливий
перестаєш розрізняти
якщо слухаєш їх
якщо слухаєш
ех
цуратися
цуратися
цуратися

                                                                    д
                                                                    а
                                                                    л
                                                                    е
                                                                    к
                                                                    о

III
                                                                                       не слухай іх
                                                                                       ты ведаеш каго
                                                                                                         ты ведаеш іх
                                                                                                         вылічае іх
                                                                                                         ты ўсёй душой
                                                                                                         адчувацца
                                                                                                         яны
                                                                                                         бес
                                                                                                         спачатку
                                                                                                         пакуль яны цябе
                                                                                                         не забралі ў палон
                                                                                                         пакуль не забілі
                                                                                                         твае антэны
                                                                                                         сваім чорным шумам
                                                                                                         пакуль не ператварылі ў сябе
                                                                                                         яны падобныя на людзей
                                                                                                         але рожы
                                                                                                         на абароце
                                                                                                         хітрыя злыя рожы
                                                                                                         каварны
                                                                                                         хітры
                                                                                                         хлуслівы
                                                                                                         перастаеш адрозніваць
                                                                                                         калі слухаеш іх
                                                                                                         калі слухаеш
                                                                                                         эх
                                                                                                         цурацца
                                                                                                         цурацца
                                                                                                         цурацца

                                                                    о
                                                                    т

                                                                    я
                                                                    б
                                                                    л
                                                                    о
                                                                    к
                                                                    а

IV

а головне

ніколи

ні за що

перед ними

не кайся і не звинувачуйся

гріх

смертний

смертельний

це улюблена їхня робота

вони служать

за високе місце

у пеклі

будь розумним

і пильним

не можна

зраджувати

себе

                                                                    г
                                                                    о
                                                                    р
                                                                    с
                                                                    т
                                                                    и
IV

                                                                                                         а галоўнае
                                                                                                         ніколі
                                                                                                         ні за што
                                                                                                         перад імі
                                                                                                         ня кайся і не вінаваціся
                                                                                                         грэху
                                                                                                         смяротны
                                                                                                         смяротны
                                                                                                         гэта іх любімая праца
                                                                                                         яны служаць
                                                                                                         за высокае месца
                                                                                                         у пекле
                                                                                                         Будзь разумным
                                                                                                         і пільным
                                                                                                         нельга
                                                                                                         здраджваць
                                                                                                         сябе


                                                                    и
                                                                    л
                                                                    л
                                                                    ю
                                                                    з
                                                                    и
                                                                    ю
V

і мене не слухай
про всякий випадок

                                                                    п

                                                                    р
                                                                    и
                                                                    к
                                                                    р
                                                                    а
                                                                    с

V


                                                                                                         і мяне не слухай
                                                                                                         на ўсялякі выпадак

Перевод Рабле Коринфского.
                                                                                                           Перевод Пао Пруса.
  Нина Есипенко (Флейта Бутугычаг) °, 2020

  Сертификат Поэзия.ру: серия 1576 № 156274 от 22.08.2020

  1 | 2 | 1405 | 25.06.2024. 20:56:51

  Произведение оценили (+): ["Сергей Буртяк"]

  Произведение оценили (-): []


  Ух ты! Прямо переводы, и правда) 
  Ничего вумного сказать не могу, но выглядит красиво. Спасибо)
  Можно покажу народу в фейсбуке? 

  Йес. Пользуйтесь. Ваше.
  ------------
  а я только что повесила второй урок с этими гавриками,
  прикрепила их теперь к Валерию Игнатовичу...
  он добрый.))
  Там-то текст зарифмованный, (перевод Верлена),
  а мои пристроились по-босяцки, однако, смотрю и мне кажется, что их "учить" - только портить.