Падают снежинки...

Падают снежинки –

бриллианты-росы,

Падают, кружатся

за моим окном…


Расчесали вишни

шелковые косы,

Уронили  долу

снеговой венок.


И затих в просторах

отзвук колокольный,

Лепестки печали

чьей-то отцвели.


Я как будто снова

подъезжаю к дому

Чтоб родных проведать,

близких, дорогих.


Открывает вечер

тонкие мережки,

На окне столетник

догорел во сне,


А в душе цветистость,

и такая свежесть,

Что из глаз улыбки

сыплются на снег.


Вновь зима чарует

снежными коврами

И грустят под снегом

сонный луг, река.


И приходит радость

тихими волнами,

Незаметно тает

острая тоска.


А снежинки сеют

мглу, туман безбрежный,

Падают, кружатся

за моим окном,


И цветет на вишнях

праздник белоснежный,

На виски ложится

перед ранним сном.


Хочется навеять

тайны-небылицы

Звуками мелодий,

радостью без слов.


И застыли тени

у меня в светлице.

Засыпаю… Снится

милое село.


 Перевод с белорусского

Паўлюк Трус

Падаюць сняжынкі -
дыяменты росы,
Падаюць бялюткі
за маім акном...

Расчасалі вішні
шоўкавыя косы
І ўранілі долу
снегавы вянок.

Дзесьці ў прасторах
празвінелі бомы,
Дацвілі пялёсткі
нейчае тугі...

І здаецца зноўку -
еду я дадому
Пераведаць родных,
блізкіх, дарагіх.

Адхінае вечар
тонкія мярэжы,
На акне альвасы
дагарэлі ў сне,

А ў душы квяцістасць,
і такая свежасць,
І з вачэй усмешкі
сыплюцца на снег.

Зноў зіма паслала
снежныя кілімы,
Зажурыла беллю
паплавы, лугі,

І прыходзіць радасць
у красе маўклівай.
Адплываюць хвілі
смутку і тугі...

А сняжынкі сеюць
кволую імглістасць,
Падаюць бялюткі
за маім акном,

І цвіце на вішнях
снежная ўрачыстасць,
Сцелецца на скронях
перад раннім сном.

Хочацца навеяць
казкі-таямніцы
Гукамі мелодый,
радасцю без слоў.

І застылі цені
у маёй святліцы,
Засынаю... Сніцца
роднае сяло.

Паўлюк Трус


Надежда, красивая душевная песня,
необыкновенные образы, like!

(І ўранілі долу - здесь долу не наречие? (стар.). Книзу, вниз. Опустить очи д. Толковый словарь Ожегова)

Спасибо, Алёна! Я думала над этим, когда переводила. Сначала так и написала - Уронили долу, а потом засомневалась, решила, что все же здесь не наречие, пространственное понятие. Но, скорее всего, Вы правы, здесь наречие.