Лица

Злобно
гледат
мнителни
лицата.
Падат
бледни,
чупят се
сърцата.
Плачат.
Мрачно
крачи си
тълпата,
бърза
устремена.
Грачи
им
палачът
в здрача:
„За поезия –
забранено!”

Тема: Re: Лица Петър Иванов Калинов

Автор Галина Булатова

Дата: 01-08-2011 | 12:31:15

Даже и без перевода ощущаешь гром этой концовки:
Поэзии -
запрещено!

Впечатлило, Пётр!