Накъде

Накъде
без вяра
и без братя?
Еничари
продават се
за злато.
Чужденци
народа ни
подмятат.
Години
хвърлихме
на вятъра.
Накъде?
Без вяра
и без братя.

а где артикли? и удвоение местоимением дополнения? Ох, что-то не то с болгарским... Вы лучше по-русски пишите, мы поймем.