Накъде

Накъде
без вяра
и без братя?
Еничари
продават се
за злато.
Чужденци
народа ни
подмятат.
Години
хвърлихме
на вятъра.
Накъде?
Без вяра
и без братя.
Петър Иванов Калинов, 2011

Сертификат Поэзия.ру: серия 1338 № 87292 от 31.05.2011

0 | 1 | 1632 | 19.07.2024. 18:23:22

Произведение оценили (+): []

Произведение оценили (-): []


а где артикли? и удвоение местоимением дополнения? Ох, что-то не то с болгарским... Вы лучше по-русски пишите, мы поймем.