Разпиляно семе – цяло поколение

Разпиляно
семе –
цяло поколение.
Народът!?
Сляп.
Не се
съвзема.
Дреме!
Хиените
крещят,
лешоядите
превземат.
Ад!
Студено!
Убихме
родната
страна
от глад.
И
мършата
ядем!

Мира и разума всем народам, а Вам - счастья, особенно в ТАКОЙ день!

Радости творчества!

С добрыми,
Светлана.