Газят птиците калта

Газят
птиците
калта,
забравили
крилата си.
Птиците
въргалят се
в калта,
а някога
летяха.
Птиците
в калта
пълзят.
Прасетата
се учат
да летят.
Птиците
в калта
пълзят.
Прасетата
не могат
да летят.
Петър Иванов Калинов, 2010

Сертификат Поэзия.ру: серия 1338 № 81670 от 03.08.2010

0 | 1 | 1885 | 27.03.2023. 22:19:49

Надо же, прям как у нас...
поросята летают, а птицы ползают...
на всех уровнях.