Газят птиците калта

Газят
птиците
калта,
забравили
крилата си.
Птиците
въргалят се
в калта,
а някога
летяха.
Птиците
в калта
пълзят.
Прасетата
се учат
да летят.
Птиците
в калта
пълзят.
Прасетата
не могат
да летят.
Петър Иванов Калинов, 2010

Сертификат Поэзия.ру: серия 1338 № 81670 от 03.08.2010

0 | 1 | 2051 | 22.07.2024. 19:34:20

Произведение оценили (+): []

Произведение оценили (-): []


Надо же, прям как у нас...
поросята летают, а птицы ползают...
на всех уровнях.