В. Короткевич. Заяц варит пиво

Туман плывёт с низины сивый
Над нивой голой и пустой.
"Гляди-ка, заяц варит пиво" -
Шуткуют люди меж собой.
А я-то, словно вижу сразу,
Как примостившись у огня,
Трёхгубый, серый, косоглазый,
Он варит пиво с ячменя.
Дровишки искрами стреляют,
А он приладил котелок
И щепкой варево мешает,
Отведав, сплёвывает вбок.
Да, пиво заяц варит густо,
А на закуску - бурачок,
Трава и заячья капуста,
Ветвей осиновых пучок.
С зайчихой выпьют понемножку,
Маленько деткам поднесут,
Пугливым голосом сторожко
"Цвела морковка" заведут.
Увидишь - не гони, не надо,
Оставь его, не беспокой.
Должна же быть у зайца радость
Перед холодною зимой.Заяц варыць піва

Туман плыве з нізіны сівы
Над нівай голай і пустой.
"Глядзіце, заяц варыць піва", -
Жартуюць людзі між сабой.
А я відушчым бачу зрокам,
Як ён прысеў каля агню,
Трыгубы, шэры, касавокі,
І піва варыць з ячмяню.
Яліна іскрамі страляе,
А ён прыладзіў кацялок
І трэскай варыва мяшае,
Каштуе, сплёўвае набок.
І піва заяц варыць густа,
А на закуску - бурачок,
Трава, заечая капуста,
Галін асінавых пучок.
З зайчыхай вып'юць па маленькай
І дзеткам трошкі паднясуць,
Пужлівым галаском таненькім
"Цвіцела морква" завядуць.
Пабачыш - не гані з абсады,
Дай хоць на гэты дзень спакой,
Павінна ж быць і ў зайца радасць
Перад халоднаю зімой.


У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!