Счастливая любовь. Вислава Шимборска.

Вислава Шимборска.

Счастливая любовь.

Счастливая любовь- нормально ли это,
Серьёзно ли, и полезно ли?
Что мир имеет с этих двоих,
Которые мира не замечают?

Возвеличены собой безо всякой заслуги,
Первые попавшиеся из миллиона, но уверенные,
Что так и быть должно- награждены- за что? Ни за что.

Свет падает ниоткуда-
Почему, собственно, на них, а не на иных?
Разве это не нарушает справедливость? Да.
Не подрывает ли это заботливо выстроенные принципы,
Не свергает ли с высоты мораль? Подрывает и свергает.

Просмотрите на этих счастливых,
Хотя бы маскировались немного,
Изображали подавленность, подбадривая приятелей.
Послушайте, как они смеются- мерзко!
На каком языке говорят- как будто понятном.
А эти их церемонии, фигли-мигли,
Выдумали сами для себя обязательства-
Это выглядит как сговор за спиной общественности!

Трудно даже предположить, до чего бы дошло,
Если бы их примеру удалось последовать.
На что могли бы рассчитывать религия, поэзия,
О чём бы помнили, от чего бы отказались?
Кто бы захотел остаться ?
Счастливая любовь. Это необходимо?
Такт и рассудок приказывают молчать о ней,
Как о скандале в высших сферах.
Отличные дети рождаются и без её помощи.
Никогда не смогли бы населить землю,
Она случается слишком редко.

Пусть люди, не узнавшие счастливой любви,
Твердят, что никогда не бывает любовь счастливой.

С этой верой им легче и жить, и умирать.
***


Wisława Szymborska


--------------------------------------------------------------------------------

Miłość szczęśliwa

Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,
czy to poważne, czy to pożyteczne -
co świat ma z dwojga ludzi,
którzy nie widzą świata?

Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi,
pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani,
że tak się stać musiało - w nagrodę za co? za nic;
Światło pada znikąd -
dlaczego właśnie na tych, a nie na innych?
Czy to obraża sprawiedliwość? Tak.
Czy narusza troskliwie piętrzone zasady,
strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca.

Spójrzcie na tych szczęśliwych,
gdyby się chociaż maskowali trochę,
udawali zgnębienie krzepiąc przyjaciół;
Słuchajcie, jak się śmieją - obraźliwie.
Jakim językiem mówią - zrozumiałym na pozór.
A te ich ceremonie, ceregiele,
wymyślili obowiązki względem siebie -
wygląda to na zmowę za plecami ludzkości!

Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło,
gdyby ich przykład dał się naśladować.
Na co liczyć by mogły religie, poezje,
o czym by pamiętano, czego zaniechano,
kto by chciał zostać w kręgu.
Miłość szczęśliwa. Czy to konieczne?
Takt i rozsądek każą milczeć o niej
jak o skandalu z wysokich sfer życia.
Wspaniałe dziatki rodzą się bez jej pomocy.
Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi,
zdarza się przecież rzadko.

Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej
Twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej.

Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!