Барбара Гаевска. Грех Марсия.

Barbara Gajewska

grzech Marsjasza

 

odważny byłeś Marsjaszu a może aż tak

naiwny

chciałeś dorównać bogom chciałeś

ostrymi dźwiękami aulosu

przygasić płomień którym Apollo rozpalał

struny swojej cytry

ty satyr

jak mogłeś nie wiedzieć że bogowie grają

najpiękniej

przecież zostali wykrzesani z piękna

nie mieszkają w cienistych lasach nie kładą

głów na ziemi

i nie ma dla nich za wysokich progów i za

długich drabin

ty satyr

na swoich koźlich nogach

mogłeś tylko fiknąć kozła

a ty grałeś i grałeś pięknie i to był twój grzech

odważny byłeś Marsjaszu czy aż tak naiwny

oddałeś siebie na żer zemsty boga za tę grę

unisono

za powiew zachwytu

czyżbyś wierzył w łagodność piękna na

boskich dłoniach Apolla

kiedy pławił się w twoim krzyku i swojej

pogardzie

kiedy zdzierał z ciebie kolejny płat skóry

pasterze nadal pilnowali owiec a bogowie

ucztowali na Olimpie

i tylko poeta wie że skamieniał słowik

i posiwiało drzewo

 

 

Грех Марсия

ты был храбрым Марсий а может и таким

наивным

что захотел сравняться с богом захотел

резким звуком авлоса

погасить пламя которым распаляет Аполлон

струны своей цитры

ты сатир

как  мог ты не знать что боги играют

прекраснее

ведь  сотворены они из прекрасного

не живут в тенистых лесах не кладут

головы на землю

и нет для них слишком высоких порогов и слишком

длинных лестниц

ты сатир

на своих козлиных ногах

ты мог только выделывать коленца

а ты играл и играл красиво и это был твой грех

храбрым был ты Марсий или таким наивным

что отдал себя сожрать мести бога за эту игру

унисоном

в порыве восторга

неужели ты верил в нежность красоты

божественных рук Аполлона

когда он купался в твоем крике и своей

гордыне

когда  сдирал с тебя очередной лоскут кожи

пастухи по-прежнему пасут овец и боги

пируют на Олимпе

и знает только поэт  что соловей окаменел

и дерево поседело.

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!