К.И.Галчиньски. "Семейное счастье", "Конец мифологии" (Зелёная Гусыня)

Семейное счастье

Константы Ильдефонс Галчиньски и

Театрик Зеленая Гусыня

 

Имеет честь представить

метеорологическуяю драму

"Семейное счастье"

или

«Осторожнее с проклятиями»

 

Выступают:

Папуля, Мамуля, Бабуля, Детуля, Перун, и Ослик Порфирион

 

Сцена: Тихий аполитичный домашний очаг вечером.

 

Бабуля:

Как хорошо! (поправляет очки и  продолжает все штопать)

 

Мамуля:

(смотрит на Папулю) Наконец-то мы вместе! (плачет от счастья)

 

Детуля:

(играет с чучелом гнома) Пауза; тишина: счастье.

 

Папуля:

(внезапно) Нет, я сгнию в этом буржуазном доме! Хватит с меня! Я создан для другого! Я чувствую, что мои возможности безграничны! Держите меня! (глядя на Бабулю и Детулю) Разрази меня гром!

 

Перун:

(выполняет, и полностью устраняет проблему тихого аполитичного вечернего домашнего очага)

 

Ослик Порфирион:

Боже мой, а ведь всё предвещало такую красоту!

ЗАНАВЕС

падает.

1947 г.

 

Трагический конец мифологии

Константы Ильдефонс Галчиньски  и

Театрик Зеленая Гусыня

 

Имеет честь представить

безжалостным пером своего автора 

 

«Трагический конец мифологии»

 

Лица:

ЛЕДА - законная супруга Тиндарея

ЮПИТЕР - известный эротоман

& СКОВОРОДА

 

Леда:

Юпитер! Ах!

 

Юпитер:

(мрачно, со сковородой спрятанной в складках хламиды): Что тебе ещё?

 

ЛЕДА:

Юпитер, о, как ты был прекрасен в образе лебедя! Ты так меня целовал! Так меня целовал!

 

Юпитер:

И что дальше? Хватит лирики! Спрашиваю, где яйца и сколько штук?

 

ЛЕДА:

Вот они, любовь моя. Вот. Три штуки. Буквально три, как говорится во всех учебниках древней мифологии. Последовательность событий такая же. Сначала ты превратился в лебедя. Потом та ночь в Закопане. А теперь ещё минута, и из трех мифологических яиц вылупятся трое наших мифологических деток: Кастор, Поллукс и Елена.

 

Юпитер:

(очень хмур;  нервно теребит сковороду, спрятанную в складках хламиды): Хватит! (достает сковороду из подмышки, включает электрическую плиту и из трех мифологических яиц варганит вполне реалистичную яичницу с зелёным луком)

 

ЛЕДА:

Что ты сделал, несчастный?

 

Юпитер:

То,что мне подсказывала совесть моего юпитерианского желудка. Ты идиотка, Леда. Но  и ты, вероятно, уразумеешь, что от Кастора и Поллукса никакого толку, а что касается Елены, последствия известны: Троянская война. А нам войны совершенно ни к чему. (поедает омлет)

ЗАНАВЕС.

падает.

1949.

 

Szczęście rodzinne

Konstanty Ildefons Gałczyński

 

Teatrzyk Zielona Gęś

 

 

ma zaszczyt przedstawić

dramat meteorologiczny pt.

 

"Szczęście rodzinne"

czyli

"Ostrożnie z przekleństwami"

 

Występują:

Tatunio Mamunia Babunia Dziecina Piorun i Osiołek Porfirion

 

S c e n a: Ciche, apolityczne ognisko domowe wieczorem.

 

Babunia:

Jak mi dobrze! (poprawia okulary i w dalszym ciągu ceruje wszystko)

 

Mamunia:

(patrzy na Tatunia) Nareszcie razem! (plącze ze szczęścia)

 

Dziecina:

(igra pluszowym karzełkiem) Pauza; cisza: szczęście.

 

Tatunio:

(nagle) Nie, ja zgniję w tym mieszczańskim domu! Ja mam tego dosyć! Ja jestem stworzony do innych rzeczy! Ja czuję w sobie nieograniczone możliwości! Trzymajcie mnie! (patrząc na Babunię i Dziecinę) Niech to wszystko piorun strzeli!

 

Piorun:

(strzela i całkowicie likwiduje problem cichego, apolitycznego ogniska domowego wieczorem)

 

Osiołek Porfiron:

Mój Boże, a już wszystko się tak ślicznie zapowiadało!

K U R T Y N A

 

Konstanty Ildefons Gałczyński

1947

Tragiczny koniec mitologii

Konstanty Ildefons Gałczyński

 

Teatrzyk Zielona Gęś

 

 

ma zaszczyt przedstawić

Autora swego piórem srogim

 

"Tragiczny koniec mitologii"

 

Osoby:

LEDA - ślubna małżonka Tyndtra

JOWISZ - znany erotoman

& PATELNIA

 

Leda:

Jowiszu! Ach!

 

Jowisz:

(ponury, z patelnią ukrytą w faldach chlamidy): Co dalej?

 

LEDA:

Jowiszu, ach, jaki piękny byłeś pod postacią łabędzia! Tak mnie całowałeś! Tak mnie całowałeś!

 

Jowisz:

I co dalej? Dość tej liryki! Ja się pytam, gdzie te jaja oraz ile sztuk?

 

LEDA:

Tu są, ukochany. Tu. Trzy sztuki. Słownie trzy. Tak jak to podają wszystkie podręczniki mitologii starożytnej. I kolejność wypadków ta sama. Najprzód przemieniłeś się w łabędzia. Potem ta noc w Zakopanem. A teraz jeszcze chwila i z trzech mitologicznych jajek wykluje się troje naszych mitologicznych dziatek: Kastor, Polluks i Helena.

 

Jowisz:

(b. ponury; manewruje nerwowo patelnią ukrytą w fałdach chlamidy): Dość! (wyjmuje spod pachy patelnię, włącza kuchenkę elektrycczną i z trzech mitologicznch jajek pitrasi realistyczną jajeccznicę z szczypiorkiem)

 

LEDA:

Coś uczynił, nieszczęsny?

 

Jowisz:

To, co mi nakazywało sumienie mego Jowiszowego żołądka. Jesteś kretynką, Ledo. Ale chyba zrozumiesz, że: z Kastora i Polluksa pożytek żaden, a co do Heleny, to konsekwencje wiadome: wojna trojańska. A my wojen mamy absolutnie dość. (rąbie jajecznicę)

K U R T Y N A

 

spada

Konstanty Ildefons Gałczyński

1949

 
Лев Бондаревский, 2021

Сертификат Поэзия.ру: серия 239 № 159540 от 31.01.2021

0 | 0 | 337 | 27.01.2023. 00:42:32

Комментариев пока нет. Приглашаем Вас прокомментировать это произведение.