Славны воински дела... Владислав Тарновский

Дата: 26-11-2019 | 20:27:51

Славны воински дела,
Как улан падёт с седла.

А соратники по нём
Да проедутся конём.

Ротмистр выправит реестр,
Вахмистр выставит оркестр

И за век непрожитой
Трубы грянут вперебой.

За терпение - над ним
Трижды стрельнут холостым.

А за тяжкий ратный труд
Безвозмездно погребут.

Спи, соратник! Пухом твердь -
Кто-то завтра встретит смерть.

В заколоченном раю
Помни Родину свою.

***

Władysław Tarnowsky

Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.

Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi go tratują.

Rotmistrz z listy go wymaże,
Wachmistrz trumnę zrobić każe.

A za jego młode lata
Grają trąby tra-ta-ta-ta.

A za jego twarde znoje
Wystrzelą mu trzy naboje.

A za jego trudy, prace,
Wystrzelą mu trzy kartacze.

Śpij kolego! Twarde łoże.
Zobaczym się jutro może.

Śpij żołnierzu, a w tym grobie
Niech się Polska przyśni tobie.

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!