Адам Загаевски. Благое и Злое правление.

ADAM ZAGAJEWSKI

 

Dobry rząd, Buongoverno,

i dobry sędzia – widzimy

Jak Siena rozkwita

pod sprawiedliwym rządem

Wszędzie panuje pokój, unaoczniony

Wieśniacy spokojnie pracują

Winogrona pęcznieją z dumy

a orszak weselny tańczy na ulicy

Natomiast zły rząd zaczyna od tego

Że więzi sprawiedliwość

Która nosi piękne imię Iustitia

Kłamie, sieje Niezgodę,

lubuje się w Okrucieństwie

i Oszustwie; wreszcie wynajmuje morderców

Miasto pustoszeje, pola przestają

Dawać plony, domy płoną

Jednak po siedmiuset latach, zobacz,

(porównaj te dwa freski)

Zło jest spłowiałe, ledwie czytelne

podczas gdy Dobro przyciąga spojrzenie

żywymi barwami

Wystarczy odczekać

siedemset lat

Adam Zagajewski

Obraz, do którego odwołuje się autor wiersza, to „Alegoria dobrych i złych rządów oraz ich skutków w mieście i na wsi” włoskiego malarza Ambrogia Lorenzettiego (ur. ok. 1390, zm. ok. 1448 r.).

Zdjęcie obrazu ze strony gazeta.pl (domena publiczna)

 

Загаевски Адам

 

Благое правление, buongoverno,

И честный суд - и смотрите,

Как цветет Сиена

Под справедливой властью.

Повсюду мир открытый взору:

Поселяне спокойно трудятся,

Виноград наливается   гордостью

И свадебный кортеж танцует на улице.

 

Злое же правление начинается с того,

Что приневоливает справедливость

С красивым именем юстиция,

Лжёт, сеет рознь,

Любуется своей жестокостью

И обманом; наконец, нанимает убийц.

Город пустеет, поля перестают

Плодородить, дома горят.

Однако, проходит семьсот лет, и посмотрите,

(сравните эти две фрески):

Зло полиняло, едва различимо,

В то время как Добро  притягивает взгляд

Яркими цветами.

Достаточно подождать

Семьсот лет.

Картина, на которую ссылается автор стихотворения - "аллегория хороших и плохих правлений и их последствия в городе и в деревне" итальянского художника  Ambrogiо Lorenzetti (1390 - 1448  ).

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!