Збигнев Херберт. Император, Пан Когито.

Дата: 25-08-2019 | 00:03:44

Збигнев Херберт. Два стихотворения.

Император.

 

Был когда-то император. У него были желтые глаза и хищная пасть. Он жил

во дворце, полном мрамора и полицейских. Один.

Он просыпался ночью и кричал. Никто  не любил его .А он любил

охоту и террор. Но и фотографировался с детьми среди цветов.

Когда он умер, никто не смел снимать его портреты. Поглядите, может быть,

у вас дома есть ещё его маска.

***

Что думает Пан Когито о пекле.

 

Низший круг ада. Вопреки распространенному мнению, нет там ни

деспотов, ни отцеубийц, ни шпионов.

Это убежище художников, полное зеркал, инструментов и картин. На первый взгляд,

это самый комфортный адский отдел, без смолы, огня и пыток

физических.

 

Конкурсы, фестивали и концерты проходят здесь круглый год. Нет межсезонья.

Активность постоянна и почти абсолютна. Что ни квартал,  возникают

новые направления, и ничто, кажется, не может остановить

триумфальное шествие авангарда.

 

Вельзевул любит искусство. Он гордится, что его хоры, его поэты и его

художники уже превосходят небесных. У кого лучшее искусство, у того и

лучшее правление - это понятно. Вскоре они смогут принять участие в Фестивале двух

Светов. И тогда посмотрим, что останется от Данте, Фра Анджелико и Баха.

 

Вельзевул поддерживает искусство. Обеспечивает своим художникам покой , хорошее

питание и абсолютную изоляцию от адской жизни.

 

Herbert Zbigniew - Cesarz

Był sobie raz cesarz. Miał żółte oczy i drapieżną szczękę. Mieszkał

w pałacu pełnym marmurów i policjantów. Sam.

Budził się w nocy i krzyczał. Nikt go nie kochał. Najbardziej lubił

polowania i terror. Ale fotografował się z dziećmi wśród kwiatów.

Kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretów. Zobaczcie, może

jest jeszcze u was w domu jego maska.

 

Herbert Zbigniew - Co myśli Pan Cogito o piekle

 

Najniższy krąg piekła. Wbrew powszechnej opinii nie zamieszkują go ani

despoci, ani matkobójcy, ani także ci, którzy chodzą za ciałem innych.

Jest to azyl artystów pełen luster, instrumentów i obrazów. Na pierwszy rzut

oka najbardziej komfortowy dział infernalny, bez smoły, ognia i tortur

fizycznych.

 

Cały rok odbywają się tutaj konkursy, festiwale i koncerty. Nie ma pełni

sezonu. Pełnia jest permanentna i niemal absolutna. Co kwartał powstają

nowe kierunki i nic, jak się zdaje, nie jest w stanie zahamować

triumfalnego pochodu awangardy.

 

Belzebub kocha sztukę. Chełpi się, że jego chóry, jego poeci i jego

malarze przewyższają już prawie niebieskich. Kto ma lepszą sztukę, ma

lepszy rząd - to jasne. Niedługo będą się mogli zmierzyć na Festiwalu Dwu

Światów. I wtedy zobaczymy, co zostanie z Dantego, Fra Angelico i Bacha.

 

Belzebub popiera sztukę. Zapewnia swym artystom spokój, dobre

wyżywienie i absolutną izolację od piekielnego życia.

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!