Иоанна Вихеркевич. Захария на каждый день.

Иоанна Вихеркевич.

Захария на каждый день.

Zachary na każdy dzień

 Joanna Wicherkiewicz

 

Zachary obawia się
że jest tylko wirtualny
to że będzie kwiczał
ryczał tupał nie ma znaczenia
w kodzie zero jedynkowym
zapisano wszystkie apokalipsy i raje
level wygrany
level przegrany
level grany

game over


Захария опасается
что он только виртуальный
и что  будет он визжать
рычать и топотать не имеет значения
в двоичном коде
записаны все апокалипсисы и эдемы
уровень удачи
уровень неудачи
уровень игры

игра окончена

 

Joanna Wicherkiewicz

 

Zachary chciałby

chęć posiadania
jest u Zacharego
wysoce rozwinięta

pragnie miłości
którą pielęgnuje
sąsiad w różanym ogrodzie

chciałby też wąchać jego kwiaty
a potem ściąć im głowy
ozdobić nimi stół

ten stół obok którego
przeszedł obojętnie
rzuciwszy wzrokiem
na cenę i marzenie o salonie
wielkim jak smutek
z nieposiadania

 

Захарии хочется

желание иметь
у Захарии
высоко развито

он жаждет любви
с которой лелеет

 сосед свой розовый сад
он хотел бы обонять его цветы
а потом снести им головы
и украсить ими стол

тот стол мимо которого
он прошел безразлично
бросив взгляд
на цену с мечтой о салоне
большом как печаль
от необладания

 

Joanna Wicherkiewicz

Zachary mierzy się z przeszłością

wiatr przyniósł piaski przeszłości
wokół wyrosła pustynia
w wyniku różnych współczynników załamania światła
załamał się świat
Zachary nie zauważył
studiował drogę krzyżową ćmy
od abażuru do żarówki

 

Захария всматривается в прошлое

ветер принес пески прошлого
вокруг  возникла пустыня
в результате различных факторов преломления света
произошло светопреставление
Захария этого не заметил
он изучал крестный путь мотылька
от абажура до лампочки

 

 

Joanna Wicherkiewicz

 

sny Zacharego są zwierzęce i ludzkie
(tak tak człowiek też zwierzę)
czasami bywa szczurem
czasami szczurołapem

w ciemnych kanałach
trudno dojrzeć
kto kogo

В снах Захарии он животное и человек
(да - да человек тоже животное)
иногда бывает крысой
иногда крысоловом

в темных каналах
трудно разглядеть
кто кого

Joanna Wicherkiewicz
Иоанна Вихеркевич.
***
Мы слезли с дерева
на асфальт улицы
прямо под колёса
летящего времени
убегаем уклоняемся
топчем зелёные газоны
совершенствуем убежища
лепим день руками творцов
всё ближе к богам
заседаем в выдуманных пантеонах
со стен афинского Акрополя
Римского Капитолия
Еврейского Иерусалима
Запретного Города
считываем неизбежный конец
этого несправедливого мира
он не возник естественным путём
и не будет длиться вечно
***
zeszliśmy z drzewa
na asfaltowe ulice
wprost pod koła
rozpędzonego czasu
uciekamy wymykamy się
depczemy zielone trawniki
udoskonalamy ucieczki
lepimy dzień rękami stwórcy
coraz bliżej bogów
zasiadamy w wydumanych panteonach
z murów ateńskiego Akropolu
rzymskiego Kapitolu
żydowskiej Jerozolimy
Zakazanego Miasta
sczytujemy samorodny koniec
ten niesprawiedliwy świat
nie powstał w sposób naturalny
nie będzie trwał wiecznie


У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!