Мариуш Парлицки. Бочка.

Мариуш Парлицки.

Бочка
 
Сторонники теорий заговора,
путая причины и следствия,
веками проповедовали миру,
что  домом всех бед
была некая глиняная бочка,
опрометчиво открытая
губительно красивой Пандорой
вопреки запрету  умного мужа.

Им не хочется  признавать
что эта бочка по край
была заполнена
серыми клеточками,
в которых начали гнездиться
самые благородные ценности.

Любовь - так смертельная,
правда - безоглядная,
вера - что движет горами,
терпимость - безграничная,
честность - без жалости,
красота - неоспоримая,

 убеждения - беззаветные.

Когда мы отважно шагаем
единственно верной дорогой,
топча взвешенную умеренность,
надежда на дне бочки
умирает бездетная.

 Mariusz Parlicki

 Puszka

 

Zwolennicy teorii spiskowych

myląc przyczyny i skutki,

głoszą światu od wieków,

że domem wszelkich nieszczęść

jest pewna gliniana beczka,

nieopatrznie otwarta

przez zgubnie piękną Pandorę

i wstecz myślącego jej męża.

Niechętni są, by przyznać,

że owa beczka po brzegi

wypełniona została

szarymi komórkami,

w których zaczęły się gnieździć

najbardziej szczytne wartości.

 

Miłość - taka na zabój,

prawda - nielicząca się z niczym,

wiara - co góry przenosi,

tolerancja - bez granic,

szczerość - do bólu,

piękno - niepodważalne,

czy przekonania - niezłomne.

 

Kiedy odważnie kroczę

jedynie słuszną drogą,

depcząc rozważny umiar,

nadzieja na dnie beczki

umiera bezpotomnie.

 

 

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!