Хенрик Ю. Козак. На концерте музыки церковной

На концерте музыки церковной

                                                          Krysi

 

Внезапно я оказался в рассказе Бунина

В старой низкой лиственничной церкви

И говорю что хочу чтобы ты стала моей женой

А хор пел староцерковные песни

 

Знаю  что этого никогда не было и не будет

Был только тот концерт в костёле в Люблине

Когда ты держала меня за руку а мне снилось что стою с тобой

Перед алтарём украшенном цветами черешни

 

                                      Из сб. Henryk J. Kozak, Udane życie,Lublin, 2017

 

 

------------------------

 

Na koncertie muzyki cerkiewnej

  

Nagle znalazłem się w opowiadaniu Bunina

W starej niskiej  modrzewiowej cerkwi

I mówiłem że chcę żebyś została moją żoną

A chór śpiewał starocerkiewne pieśni

 

Wiem to się nigdy nie zdarzyło i nie zdarzy

Był tylko ten koncert w kościele w Lublinie

Kiedy trzymałaś mnie za rękę a ja śniłem że stoję z tobą

Przed ołtarzem przystrojonym kwiatami trześni

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!