Корнель Филипович. Убеждения.

Корнель Филипович

Убеждения

 

Мои убеждения устойчивы к разрушению,

К истиранию, изгибу, сжатию и битью,

К  кислотам и щелочам,

К высоким и низким температурам.

Они также устойчивы к чужим словам и даже к издевательству,

Да, даже к издевательству,

Потому что когда кто-то смеётся над ними ,

Это не разрушает  и не ослабляет ,

А только укрепляет их  во мне.

У меня одинаковые убеждения летом и зимой,

Когда я голый и когда на мне надет выходной костюм

И даже военная форма,

Когда я загорелый, и когда мое тело бледное после зимы,

Когда я здоров или болен,

Молод или стар,

Когда я один и когда  меня окружают люди.

Я не теряю своих убеждений даже

Когда мне кажется, что я  сомневаюсь в них.

Такими что мои убеждения кажутся мне.

Мои убеждения,

Однако, не устойчивы при некотором состоянии,

Которое нас, людей, иногда преследует,

И которое мы называем отчаянием.

Чтобы не потерять своих убеждений,

Я не поддаюсь отчаянию.

Я занимаюсь починкой дверей и окон,

Вообще всем,

Что связано со столярным и слесарным ремеслом,

Я режу, пилю, примеряю, строгаю,

Сыплются опилки и стружка,

На пол падают обрезки досок и железа.

Я простой человек,

Крепости моих убеждений

 Я обязан не шибко большим познаниям или высокой морали,

А скорее только упорству и надежде.

 

 

Kornel Filipowicz

Przekonania

 

Moje przekonania odporne są na zniszczenie,

Na ścieranie, zginanie, ściskanie i bicie,

Na kwasy i zasady,

Na temperatury wysokie i niskie.

Odporne są także na cudze słowa a nawet szyderstwa,

Tak, nawet na szyderstwa

Bo gdy ktoś z moich przekonań szydzi,

Nie niszczy ich i nie osłabia,

Umacnia je tylko we mnie.

Mam te same przekonania w lecie i w zimie,

Kiedy jestem nagi i gdy mam na sobie garnitur wizytowy

A nawet mundur wojskowy,

Gdy jestem opalony i gdy moje ciało jest po zimie blade,

Kiedy jestem zdrów i chory,

Młody i stary,

Gdy jestem sam i gdy otaczają mnie ludzie.

Nie tracę moich przekonań nawet wtedy,

Gdy mi się zdaje, że w nie zwątpiłem.

Moje przekonania wydają się więc niezniszczalne.

Moje przekonania

Nie są jednak odporne na pewien stan,

Który nas, ludzi, czasem nawiedza,

I który nazywamy rozpaczą.

Aby nie stracić moich przekonań,

Nie podaję się więc rozpaczy.

Zajmuję się naprawianiem drzwi i okien,

W ogóle wszystkim,

Co wchodzi w zakres stolarstwa i ślusarstwa,

Tnę, piłuję, przymierzam, wygładzam,

Sypią się opiłki i trociny,

Na podłogę spadają obrzynki desek i żelaza.

Jestem człowiekiem prostym

Trwałości moich przekonań,

Nie zawdzięczam ani wielkiej wiedzy ani wysokiemu morale,

Raczej tylko uporowi i nadziei.

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!