Збигнев Херберт. Чудище г-на Когито.

 

Збигнев Херберт.

Чудище г-на Когито.

1

Счастливый Святой Георгий

с высоты рыцарского седла

мог точно оценить

силу и движения дракона

 

первое правило стратегии

это верная оценка врага

 

Г-н Когито

находится в худшем положении

 

он сидит в низком

седле долины

покрытой густой мглой

 

сквозь мглу нельзя разглядеть

пылающих глаз

хищных когтей

пасти

 

сквозь мглу

видно только

мерцание небытия

 

чудище г-на Когито

лишено размеров

 

трудно его описать

оно не поддаётся определению

 

оно как огромная депрессия

раскинутая над страной

 

не дающая себя пробить

пером

аргументом

копьем

 

если бы не удушающая тяжесть

и смерть которую оно посылает

можно было бы считать

что это фантом

болезнь воображения

 

но оно существует

и это верно

 

как чад оно заполняет целиком

дома храмы базары

 

отравляет колодцы

уничтожает творения  разума

покрывает плесенью хлеб

 

свидетельство бытия чудища

это его жертвы

 

доказательство не прямое

но достаточное

 

2

 

рассудительные  говорят

что  можно сосуществовать

с чудищем

 

следует только избегать

резких движений

резких слов

 

в случае опасности

принимать форму

камня или листа

 

слушаться мудрой природы

которая рекомендует мимикрию

 

дышать не глубоко

притворяться что нас нет

 

г-н Когито однако

не любит жить как будто жизнью

он хотел бы сразиться

с чудищем

на твёрдой земле

 

и тогда он выходит на рассвете

в сонное предместье

предусмотрительно вооружась

длинным острым предметом

 

он выманивает чудище

на пустые улицы

 

оскорбляет чудище

провоцирует чудище

 

как отважный единоборец

армии которой  нет

 

он кричит -

выходи  трусливая тварь

 

сквозь мглу

видно только

огромную пасть небытия

 

г-н Когито хочет вступить

в неравный бой

 

и это должно произойти

как можно скорее

 

прежде чем наступит

приступ бессилья

обычная смерть без славы

удушение бесформенным

***

(Примечание переводчика:

«Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй» — эпиграф к книге Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»)

 

Herbert Zbigniew - Potwór Pana Cogito

1

Szczęśliwy święty Jerzy

z rycerskiego siodła

mógł dokładnie ocenić

siłę i ruchy smoka

 

pierwsza zasada strategii

trafna ocena wroga

 

Pan Cogito

jest w gorszym położeniu

 

siedzi w niskim

siodle doliny

zasnutej gęstą mgłą

 

przez mgłę nie sposób dostrzec

oczu pałających

łakomych pazurów

paszczy

 

przez mgłę

widać tylko

migotanie nicości

 

potwór Pana Cogito

pozbawiony jest wymiarów

 

trudno go opisać

wymyka się definicjom

 

jest jak ogromna depresja

rozciągnięta nad krajem

 

nie da się przebić

piórem

argumentem

włócznią

 

gdyby nie duszny ciężar

i śmierć którą zsyła

można by sądzić

że jest majakiem

chorobą wyobraźni

 

ale on jest

jest na pewno

 

jak czad wypełnia szczelnie

domy świątynie bazary

 

zatruwa studnie

niszczy budowle umysłu

pokrywa pleśnią chleb

 

dowodem istnienia potwora

są jego ofiary

 

jest dowód nie wprost

ale wystarczający

 

2

 

rozsądni mówią

że można współżyć

z potworem

 

należy tylko unikać

gwałtownych ruchów

gwałtownej mowy

 

w przypadku zagrożenia

przyjąć formę

kamienia albo liścia

 

słuchać mądrej Natury

która zaleca mimetyzm

 

oddychać płytko

udawać że nas nie ma

 

Pan Cogito jednak

nie lubi życia na niby

 

chciałby walczyć

z potworem

na ubitej ziemi

 

wychodzi tedy o świcie

na senne przedmieście

przezornie zaopatrzony

w długi ostry przedmiot

 

nawołuje potwora

po pustych ulicach

 

obraża potwora

prowokuje potwora

 

jak zuchwały harcownik

armii której nie ma

 

woła -

wyjdź podły tchórzu

 

przez mgłę

widać tylko

ogromny pysk nicości

 

Pan Cogito chce stanąć

do nierównej walki

 

powinno to nastąpić

możliwie szybko

 

zanim nadejdzie

powalenie bezwładem

zwyczajna śmierć bez glorii

uduszenie bezkształtem

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!