Бруно Ясеньски. Кафе.

Бруно Ясеньски.

 Café

 

motto:

«Пан Капельмейстер явно сошел с ума ...»

Тувим

 

 

Карасиньски , Верди , Штраус , Бизе,

Чашки,  ложки  безумия хохот. И motto :

Задыхающийся дирижёр  в кривом  pince-nez

Воюет с оркестром подобием Дон Кихота.

Толкаются! Помогите! еще один гость!

Сколько раз просили запирать двери!

Господа! Я не могу! Гаааспада !!! Уже дост -

-аточно!Не делайте  из кафе  экстазерий !

 

Пергидрольно– лиловая моя   vis-à–vis

Пьет  как опытный старый алкоголик.

В ней  есть что-то из костёла и chambre garnie -

Сидит efroncko ,  оперлась на столик.

 

Пани чудно  умеет носить свой visage   ...

Но зачем  Пани пьёт так много шерри ?

Пани  «тонная» ... И этот  décolletage ...

Так дискретно откроет её  ... не шею.

 

Не сердитесь, я  не пойму себя  сам !

И мысли мои под властью Abrikotina.

Я услада для всех престарелых дам

И пьянит меня даже ... тангО  Argentinа.

 

Но во мне вырастает неведомо что,

Строки строит космично, ритмично и остро.

Вот я   встану сейчас  и влезу на стол,

И новый выкрикну свой  футурОстих.

 

1920, «Ботинок в бутоньерке».

 

Пояснения (пер.): motto – эпиграф, лейтмотив.

Efronco  (фр.) – бесстыдно, заносчиво…

Visage, Décolletage (фр.) – лицо, декольте

vis-à–vis (фр.) – визави.

pince-nez(фр.) –пенсне.

chambre garnie (фр.) – меблированная комната.Шамбр гарни.

Карасиньски – популярный автор танцевальной музыки.

 

 

Café

 

 Motto:

 „Pan kapelmistrz zwarjował widocznie...”

 Tuwim.

 

Karasiński, i Verdi, i Strauss, i Bizet,

Filiżanki, łyżeczki, i obłęd, i chichot.

Kapelmajster zziajany w skrzywionem pince-nez

Jeden z całą orkiestrą walczy, jak Don Kichot.

 

Ci się pchają! Ratunku!! Jeszcze jeden gość!

Powiedzcież niech raz na klucz drzwi zamkną odźwierni!

Paanowie! Ja nie mogę! Paaanowie!! Już dość!!

Nie róbcie że z kawiarni jakiejś ekstazerni!

 

Utlenione, liljowe moje vis-à–vis

Pije grog, jak wytrawny stary alkoholik.

Ma w sobie coś z kościoła i coś z chambre garnie,

Półprofilem efroncko oparta o stolik.

 

Pani umie cudownie nosić swoją twarz...

Ale dlaczego Pani dziś tak dużo pije?

Pani jest taka „w tonie”... i ten dacolletage...

Jak dyskretnie odsłania wszystko... a nie szyję.

 

Niech się Pani nie gniewa. Ja dziś nie wiem sam!

I myśli zaprawione mam abrykotyną.

Jestem słodki dla wszystkich przestarzałych dam

I upaja mnie nawet... tango argentino.

 

Coś rozrasta się we mnie i gnie mnie przez pół

W jakichś linjach komicznych, rytmicznych i prostych.

Czuję, że zaraz wstanę i wskoczę na stół

I recytować zacznę nowy futurostych.

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!