Ян Даровски. Post mortem.

Ян Даровски.

 

«Post mortem»

С звездой Давида они ушли в нашу землю,

отравили воздух тлением смертельных Псалмов

 мы должны бы задохнуться, мы, свидетели убийства,

 рука об руку с палачом уходящие  в историю.

 

Алкоголь не поможет. На поверхности расплывается

 маслянистым пурпуром наше лицемерие.

 Не помогут памятники и тот факт, что мы беззащитными

 были как  и они.  Не всех смутил меч

 разрубающий гордиев узел для нас,

 разрубающий две жизни народа.

 Алкоголь не поможет, Лета трусов и дураков.

 

Убийца может в белых перчатках

 подавать руку тем, кто выжил,

 может сказать, посмотри на мою правую руку,

 она чиста, она не ведала, что творит другая .

 

И  ура-христианин, поразмыслив,

 стряхивая сигарный пепел в Атлантику,

 может сказать, да, надпись на стене была, и рука,

 но у меня не было при себе очков .

 

Но в заговоре мы были самыми старшими,

 даже  не обязанными неразглашением,

 мы ели общий хлеб , из той же скалы

 пили, их руки касались нас,

 бескровные руки библейских портных.

....................................... ...

Те самые руки -  ветром за стеклом

теребят красный позор венка.

 теребят память.

 

Стихи написал Ян Даровски, 1926 года рождения,  силезец, который во время войны был мобилизован в вермахт, в Нормандии перешёл на сторону коалиции и вступил в войско польское. Впоследствии осел в Лондоне, был печататником Чеслава Милоша.

Не было написано в Польше ничего столь горького и жестокого , - писал Чеслав Милош о стихотворении Яна Даровского.

 

Z gwiazdą Dawida zeszli pod naszą ziemię,

zatruli powietrze dwutlenkiem śmiertelnych Psalmów

 musimy się dusić, my, mordu świadkowie,

 za drugą rączkę z katem iść pochyleni w dziejach.

 

Nie pomoże alkohol. Na powierzchnię wypływa

 oleistą purpurą nasza hipokryzja.

 Nie pomogą pomniki i fakt żeśmy bezbronni

 byli jak oni. Nie wszystkich smucił miecz

 rozcinający węzeł gordyjski dla nas,

 rozcinający dwa życia narodu.

 Nie pomoże alkohol, Lete tchórzów i głupców.

 

Morderca może w białych rękawiczkach

 podawać rękę tym co ocaleli,

 Może powiedzieć, patrz moja prawica

 czysta jest, nie wiedziała co druga ręka czyni.

 

A zamyślony hurra-chrześcijanin

 strząsając popiół cygara w Atlantyk,

 rzec może, owszem, napis był i ręka,

 ale nie miałem z sobą okularów.

 

Ale my w spisku byliśmy najstarsi,

 nawet milczeniem nie zobowiązani,

 jedliśmy chleb wspólny, z tej samej skały

 pili, ich ręce dotykały nas,

 bezkrwiste ręce biblijnych krawców.

…………………………………...

Te same ręce są wiatrem za szybą

szarpią czerwony wstyd wieńca.

 szarpią pamięć

 

Wiersz napisał Jan Darowski, urodzony w 1926 Ślązak, który podczas wojny został wcielony do Wehr­machtu; w Normandii przeszedł na stronę aliantów i wstąpił do wojska polskiego. Następnie osiadł w Londynie, gdzie wybrał zawód drukarza - kontynuował Noblista.

Żaden tak gorzki i okrutny wiersz nie został napisany w Polsce - pisał Czesław Miłosz o wierszu Jana Darowskiego

 

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!