Казимеж Пжерва - Тетмайер. Патриот.

Казимеж Пжерва- Тетмайер.

Патриот.

( Написано в 1898 году)

 

 

Здоровы  тело и душа!!

 Хоп! Хоп! Опля! Только смело!

 Еще Польска не сгинела!

 То , что стало, то и стало!

 Бог даёт, бог и берёт!

 Гуляй душа без кунтуша!

  Гу- га! Слава, «патриот»!

 

Разум, знанье, талант, труд

 Не оплачиваем тут!

 Прогресс и цивилизация,

 Сторонись, выходит нация!

 Станет тотчас же в « гуане»

 Пан вельможный, коль не с нами-

  Ничего не входит  в счёт,

 Коль не наш ты патриот!

Будь ты дураком немалым

будь ты гнидой и шпаной

 лишь бы голосил с запалом

 как ты любишь  край родной!

 Что пристало,  отстать может!

Раз, второй, и третий тоже ...

 

Гу-га ! Опля! Новый опыт

Мы встречает буйным свистом

 Что нам геннии Европы,

 Фармазоны,сатанисты!

Лишь о том  мольбы  летели

 К небесам из наших хат:

 Наши башмаки б смердели,

Как смердели век назад!

 

Вот Француз взбесился где-то  -

Бац! У нас он под запретом!

 Святый Отче сидит в Риме,

 Нам приходский ксёндз-опека-

Вера, кнут! Прочь со своими

 Вы  « правами человека»

 Берлин, Лондон и Варшава

 Пусть кричат Вам : Слава!Слава!

 Знаю  я,  вы быть  хотели,

  Принятыми в моём доме,

 Я ж не отворю вам двери,

Не войдёт туда  голота!

  Благороден я на деле-

Славлю скромность «патриота»!

 

Ой-ли! Опля! Изначально,

 Дух здоров- здорово тело! -

 Пусть смердит так, как смердело,

 Только чтоб национально!

 Польское говно по пашням

 Предпочту фиалкам вашим!

 Мы по-польски, по-старинке!

Гоп! Гоп! Опля! Как и деды!,

  Нас тогда учили шведы,

 После немцы с москалями -

гоп! гоп! опля! Устояли!

 По привычке! По старинке!

 Лучше битым быть в кунтуше,

 Чем чужих во фраке слушать!

 О былом у нас забота!

 Дай нам дальше киснуть, Боже,

 Раз, другой, и третий тоже -

Слава « правым патриотам»! ...

 

 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

 

„Patryota”

(1898)

 

W zdrowym ciele zdrowa dusza!

 Hoc! Hoc! Hopsa! tylko śmiało!

 Jeszcze Polska nie zginęła!

 Co się stało, to się stało!

 Jak Bóg da, to odbierzewa!

 Hulaj dusza bez kontusza!

 Huha! Vivat "patryota"!

 

Rozum, wiedza, talent, praca

 U nas, bratku, nie popłaca!

 Postęp i cywilizacja

 W kąt, gdy wchodzi do gry nacya!

 I "guanem" wnet dostanie

 Kto nie z nami, mocium panie,

 Bo jest jedna tylko cnota,

 Byś był, wasze, "patryota"!

 Możesz kpem być i cymbałem,

 Możesz dureń być siarczysty,

 Byleś z mocą i zapałem

 Kraj miłował macierzysty!

 Co się stało, odstać może!

 Jedno, drugie, trzecie morze...

 

Huha! Hopsa! Każdą nową

Myśl witamy krzyżem pańskim

 Precz z geniuszem Europy

 Farmazońskim i szatańskim!

 My o jedno tylko szlemy

 Modły k niebu z naszej chaty:

 By nam buty mogły śmierdzieć,

Jak śmierdziały przed stu laty!

 

Gdzieś tam jakiś Francuz wściekł się –

Bęc! Już sterczy na indeksie!

 Ojciec święty siedzi w Rzymie,

 Na plebanii ksiądz Walenty –

Wara, chłystku, mi tu wnosić

Swoje "ludzkie dokumenty"!

 Londyn, Berlin i Warszawa

 Niech Ci krzyczy: Sława! Sława!

 Chociaż wiem, jak ci zależy,

 Abyś u mnie był przyjęty,

 Ja ci domu nie otworzę

Nie dla takiej on hołoty!

 U mnie w duszy cnota leży –

Vivat skromność "patryoty"!

 

Hoc ha! Hopsa! Byle zdrowo,

 Zdrowa dusza - zdrowe ciało!

 Niechaj śmierdzi, jak śmierdziało,

 Byle tylko narodowo!

Wolę polskie g... w  polu

 Niż fiołki w Neapolu!

 Swojsko, polsko, po naszemu,

 Hoc! Hoc! Hopsa! Tak jak wtedy,

 Gdy nas naprzód tłukły Szwedy,

 Potem Niemcy i Moskale –

Hoc! Hoc! Hopsa! Doskonale!

 Po swojemu! Po staremu!

 Lepiej dostać w łeb w kontuszu,

 Niż we fraku natrzeć uszu!

 Niechaj żyje stara cnota!

 Daj nam dalej kisnąć Boże!

 Jedno, drugie, trzecie morze –

Vivat "prawy patryota"!...

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!