К.М.Мантойфель, Ежи Томашкевич. Всё не так..

Christian Medard Manteuffel (Krystian Medard Czerwiński)

 

 Всё не так, как быть должно .

 

(...), какое нас время вспомнит снова,

  погребённых в клише былого? ?

  Ежи Томашкевич (1944-2001) - Романтический бунтарь сегодня

 

... всё не так, как  быть должно,

  на белом штандарте разбросаны

  некогда стройно выписанные кровью буквы.

  Голос Божий не слышен в какофонии лжи.

  Увядают букеты стихов написанные для свидетельства правды.

 

Кормимся падалью тех, давно забытых,

 восставших в своём величии и уничтоженных собственной гордыней ;

  из руин выкапываем их тени, дописывая им славу и деяния.

 

 Каемся, чтобы из сибиллиных родников черпать сладкие соки ,

  текущие из источника, в который мы хотим верить,

пока песок клепсидры не засыплет нам мозги.

 

Так какое время вспомнит о нас?

  Не помнящие истории в фатуме розни, от Бога ждём

  руки поддержки, чтобы поднявшись, снова предаться раздору;

  слишком поздно страх пронизывает нас и хочется не упадать на колени, но  проклинать ...

 

 

 

 

 

Ежи Томашкевич.

 

Романтический бунтарь сегодня (фрагмент)

 

 

брошенные на съедение модам...

тащим судьбу – пустую свободу

юность минует нас, как прохожий

 

Что нам осталось? только это,

горечь глотать холодного лета

вынюхивать, что с другими творится,

пряча в незаметности лица ?

 

какое время вспомнит снова

 нас, погребённых в  клише былого?

или исчезнуть нам с бурею шалой?

юность минует нас , облако -жалость

 

 

Jest nie tak, jak być miało.

 

( … ) jaki czas o nas się dopomni

 nie wywołanych z klisz historii?

 Jerzy Tomaszkiewicz (1944-2001) - Romantyczny buntownik dzisiaj

 

...jest nie tak, jak być miało,

 na białym sztandarze rozsypane,

 niegdyś spójnie krwią wypisane litery.

 Głosu Boga nie słychać w kakofonii fałszów.

 Więdną bukiety poezji pisanej na świadectwo prawdy.

 

Żywimy się ścierwem tamtych, dawno zapomnianych,

 powstałych z ich wielkości i zatraconym z własnej pychy;

 z ruin wygrzebujemy ich miraże dopisując im chwałę i czyny.

 

Kajamy się, by z sybillińskich źródeł czerpać słodkie soki,

 płynące z krynicy, w którą chcemy wierzyć

ciągle jeszcze, zanim piasek klepsydry nie zasypie nam mózgów.

 

Lecz jaki czas o nas się dopomni?

 Niepomni historii w fatum niezgody od Boga czekamy

 na podanie ręki, by podniesieni znów oddać się waśniom;

 za późno strach nas przenika i chce się nie klękać lecz zakląć...

 

Christian Medard Manteuffel (Krystian Medard Czerwiński)

 

 

Romantyczny buntownik dzisiaj'

 Jerzy Tomaszkiewicz

 

rzuceni na pożarcie modom [...]

 dźwigamy los- jałową wolność,

młodość nas mija jak przechodzeń

 

co nam zostało? łykać gorycz

 wcześnie zwarzonej letniej pory?

 wietrzyć co inni w świecie ważą

opustoszałą z pąsów twarzą?

 

jaki czas o nas się dopomni

 nie wywołanych z klisz historii?

 jak durna burza porwie z sobą?

młodość nas pomija- gorzki obłok

 

 

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!