Ян Скацел. Сонет о луне и человеке

В тот давний вечер я подозревал,

что жизнь – великая церковная ограда,

ограда полная сирени,

ходил я вдоль ржавеющей решетки,

 

был вечер, было тихо,

тьма в венах голубела

и некая старушка гнала заблудшего гуся,

а может то был лебедь,

 

возможно полнолуние, иль плод

запретный с дерева познанья,

я слышал пенье

 

одолев забор, теперь я знаю,

из каких лучистых далей,

моя луна,

донеслось к Тебе: Се человек!

 

Sonet na lunu a člověka

 

Toho dávného večera jsem se domníval,

že život je veliká kostelní zahrada,

zahrada plná šeříků,

chodil jsem kolem zrezivělé mříže,

 

bylo ticho, byl večer,

tma v žilách modrala

a stará žena hnala zatoulanou husu,

možná to byla labuť,

 

snad bílý úplněk, snad jablko

ze zakázaného stromu poznání,

slyšel jsem zpěv

 

a přelezl jsem plot, a proto dnes vím,

jakými zářivými dálkami,

má luno,

dolehlo k Tobě: Ejhle člověk !

 

Jan SKÁCEL

 


У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!