Кшиштоф Квасижур. Элегия о налёте драконов.

 

Шум , будто бы вихрь над ветряками

и смятение белых голубей ,

это не ветер, это не вихрь!

На поля подсолнечника вечерние

не вечер упадает,

а тень огромная,

 

вторая и третья как стрелы через поля,

мама, что это?

Почему убегаешь, меня за руку влечёшь?

 

Почему в тревоге вверх, а не под ноги

глядя, спотыкаешься?

Ведь такая красота крылатая

злой быть не может.

 

Видишь, там в солнце красно-золотом

крылья расправил  для полёта, словно

красуется чешуёй змеиной,

это не смерть, мама!

Так играть цветами кат не может,

скорее он ангел чудесный.

 

А чего он ждёт на горе,

или закату дивится?

Или смерти хочет? Уже бегут в железе

недолго пробежали...

огнём и рыком спалены,

Только огоньки эльма от них и дымы!

 

Горем его земля дрожит

и вихрем крылатым останки

через межи разносятся.

Кажется, этот рык-плач разрывает уши.

Это любимую он зовёт...

За седьмой рекой, мама! Не страх.

 

Он семь легионов железных развеет

потому что любит, он спалит живьём

драконов и людей! Ах, я бы хотела быть

драконом!

Приделай мне крылья!

 

 

Krzysztof Kwasiżur

 

ELEGIA O NALOCIE SMOKÓW

 

Szum niby, wichrowy nad wiatrakami

 i niepokój białych gołębi zrodzony

 to nie wiatr, to nie wicher!

Na pola słoneczników wieczorne

 nie wieczór zapada

 lecz cień ogromny

 

drugi i trzeci jak strzała przez pola

 mamo co to?

 Czemu za rękę mnie biegnąc, wleczesz?

 Czemu w górę trwożnie, nie pod nogi

 

 patrząc, się potykasz?

 Przecież takie piękno skrzydlate

 złe być nie może.

 

Patrz jak tam w słońcu czerwonym

 skrzydła rozpostarł do lotu niby

 chełpi się w czerwieni łuską gadzią

to nie śmierć mamo!

 Tak mienić barwami kat się nie może

 anioł raczej cudny.

 

A czego on czeka na górze

 czy zachód podziwia

 Czy śmierci chce? Już biegną w żelazie

 niedługo pobiegli…

ogniem i rykiem spaleni

 tylko ogniki elma po nich i dymy!

 

Rozpaczą jego ziemia się trzęsie

 i wichrem skrzydlatym szczątki

 po miedzach niesione.

 Zda się płacz-ryk rozrywa uszy

 To kochankę wzywa…

za siódmą rzeką mamo! Nie postrach

 

On siedem legii zbrojnych rozniesie

 bo kocha, on spali żywcem

 smoki i ludzi! Ach chciałbym być

smokiem!

 Przypraw mi skrzydła!

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!