Ян Станислав Кичор. Упорядочивание себя.

 

Понуждаю себя с делами разобраться

 накопившимися сыздавна, отмеченными   признанием,

 хотя сомневаюсь, стоит ли  так стараться,

коль в начале уже сидит зародыш разочарования.

Я несу тяжесть беспомощности, ибо невыразимо

 всё то, что я почувствовал, понял, или прожил.

Действительность виртуальна и неуловима,

 молчит хаос начала, впряжённый в порядок Божий.

 

Есть в моей памяти великое богатство,но есть и граница ,

 пред которой стократ неприступнее слово,

но сам иногда понимаю - туда мне стремиться,

где та же беспомощность, но есть  и готовность.

 

Я погружаюсь в себя наудачу, вслепую,

 в сумму чувств, бегущих абстрактной волною,

 в суть последних дел , в возможность любую,

 что какую – то ясность Ты зажжёшь надо мною.

 

Porządkowanie siebie                                                                  

 

Przynaglam się w kierunku dopełnienia rzeczy,                          

 Z dawna narastających, ozdobnych wawrzynem                      

 I rozpoznam znikomość której nie śmiem przeczyć                  

Gdy początkiem już budzi zalążek przeminięć.                          

Niosę taką bezradność, że niewyrażalne                                  

 Jest cokolwiek bym poczuł, zrozumiał czy stworzył;                  

Rzeczywistość chce skryć się w warstwie wirtualnej,                

 Milczy chaos początku, wprzęgnięty w ład boży.                      

 

Jest we mnie przepych zdarzeń, lecz także granica ,                

 Przed którą stokrotnieje niezdobyte słowo,                                

 Choć czasem rozpoznaję ogrom zapożyczeń,                            

Gdzie nadal tkwi bezradność, lecz tkwi też gotowość.                

 

Okrążam zatem siebie, odziany w brak racji,                            

 Sumę przeczuć biegnących z abstrakcyjnej dali                        

 I w sens spraw ostatecznych (więc bez negocjacji),                

 Licząc, że jakąś jasność nade mną rozpalisz.                            

 

 

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!