На родната планета

На родната
планета
царува
интересът.
Добрият
старец
Шекспир
написа
нова
пиеса –
Монтеки,
Капулети
диктуват
равновесие,
Ромео и
Жулиета
пречат
на
прогреса.
Петър Иванов Калинов, 2015

Сертификат Поэзия.ру: серия 1338 № 114761 от 09.10.2015

0 | 2 | 893 | 07.07.2022. 10:14:18

Полностью согласен с автором! )

На чуждата планета
царува Жулиета.
И няма интереса
Шекспир да пише пиеса:)

Затуй пък ний, поети,
създаваме планети...