Оргията

Оргията
свършва.
Остават
лицата –
размазани,
бледни.
И всичко
е бързо –
потят се
телата,
във мозъка
бездни
повръщат
и мятат
железни
куршуми
дълбоко
в мъглата.
Това е!
Следва
спектакъл.
Петър Иванов Калинов, 2015

Сертификат Поэзия.ру: серия 1338 № 112785 от 07.07.2015

0 | 1 | 1001 | 07.07.2022. 09:59:13

Тема: Re: Оргията Петър Иванов Калинов

Автор Галина Булатова

Дата: 08-07-2015 | 10:36:44

Да, Петър, так часто бывает: оргия заканчивается и начинается зрелище. И вообще - где между ними граница? У Вас каждое слово ударное - ибо оно всюду - строка.