Чиста емоция

Тангото
е страст.
Валсът
е хармония.
Аз съм
една
чиста
емоция.
Не търси
разум в мен,
моля те,
не търси
смисъл!
Не търси
валс,
нито
танго!
Аз съм
една
чиста
емоция –
хващам те
през кръста
и те
отнасям
някъде.
Петър Иванов Калинов, 2014

Сертификат Поэзия.ру: серия 1338 № 107083 от 25.08.2014

0 | 2 | 1364 | 23.02.2024. 20:44:00

Произведение оценили (+): []

Произведение оценили (-): []


В своём стиле, дорогой Пётр...

Эмоционально, страстно и гармонично! )